U bent hier

Lokaal Plan van Aanpak 2020

De gemeente Groningen maakt jaarlijks een Lokaal plan van aanpak voor de versterking van de woningen in het aardbevingsgebied.

Versterkingsoperatie

In dit plan hebben we aangegeven hoe de versterkingsoperatie van de circa 5.000 huizen in onze gemeente er uitziet. Omdat niet alle woningen tegelijkertijd kunnen worden opgepakt, geven wij in het plan aan welke woningen prioriteit hebben. Daarnaast geven wij aan wat wij het komende jaar verwachten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De uitvoeringsorganisatie werkt aan versterkingsactiviteiten zoals het aantal opnames, beoordelingen, voorbereiding en uitvoering van de versterking.

Ook het komende jaar zullen we voornamelijk verder gaan met de woningen in de voormalige gemeente Ten Boer. In de dorpen Ten Boer, Ten Post en Woltersum combineren we de versterkingsopgave met een dorpsvernieuwingstraject.

Selectie woningen voor versterking

De gemeente Groningen heeft samen met de NCG in de loop van de jaren de selectie van woningen gemaakt op basis van de op dat moment beschikbare inzichten over de mogelijke risico’s van de aardbevingen. Inmiddels wordt de gaswinning steeds lager en nemen de risico’s af. Dit betekent dat we verwachten dat er niet meer woningen bijkomen. De woningen die we nu in ons plan hebben,  bevinden zich in verschillende fases of programma’s van het versterkingsproces. Afhankelijk van de verschillende fases of het programma gelden er soms verschillende randvoorwaarden of afspraken.

En mijn woning?

In het lokaal plan van aanpak worden geen specifieke adressen genoemd. Het is een plan op hoofdlijnen. De bewoners van woningen uit de voormalige gemeente Ten Boer die in het programma zijn opgenomen, hebben in de afgelopen periode een brief gekregen onder welke fase en programma zij vallen. Zij kunnen voor verdere informatie terecht bij het versterkingspunt Ten Boer. Met bewoners van de gemeente Groningen is hierover nog niet gecommuniceerd omdat zij voorlopig nog niet aan de beurt zijn voor een opname.

Meer informatie