U bent hier

Andere gebieden

Behalve de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer, zijn er ook nog andere gebieden in de gemeente Groningen waar werkzaamheden worden verricht en waarvoor regelingen gelden. Met de betreffende inwoners en organisaties hebben wij rechtstreeks contact.

Versterken en vernieuwen

Via Informatie ziet u op welke subsidies en regelingen u aanspraak kunt maken.

Verschillende gebieden in onze gemeente vallen onder een subsidieregeling. Het gaat om de gebieden Engelbert, Meerstad, omgeving Zernike, Beijum en Lewenborg. In Beijum en Lewenborg vindt wijkvernieuwing plaats vanuit het Nationaal Programma Groningen.

Beijum en Lewenborg

In Beijum wordt sinds 2017 gezamenlijk met bewoners en betrokken partijen gewerkt aan wijkvernieuwing. Dit gebeurt onder de titel ‘Beijum Bruist’. Als extra impuls heeft Beijum samen met Lewenborg vanuit het NPG financiële middelen gekregen. Die zijn bedoeld om de wijkvernieuwing naar een hoger plan te tillen, te versnellen en om te verbinden. Ook bieden de extra middelen een unieke kans om structurele maatregelen te ontwikkelen die daadwerkelijk een verschil maken. Zoals voor het doorbreken van intergenerationele armoede. En door twee aantrekkelijke, toekomstbestendige wijken te realiseren. De wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg krijgt concreet vorm via projecten. Enkele daarvan gaan nog dit jaar van start. Lees meer op Beijum.nl/beijum-bruist.