Pilot Architect aan Zet

Architect aan Zet (AAZ) is een manier om vergunningsvrij bouwen en verbouwen binnen de versterkingsopgave mogelijk te maken. Het doel is om ver- of nieuwbouwinitiatieven sneller en gemakkelijker te realiseren. Het aanvragen van een vergunning is niet meer nodig als een gecertificeerd architect wordt ingeschakeld en verantwoordelijk is van begin tot eind.

Let op: Momenteel zit Architect aan Zet nog in de pilot fase. Dit betekent dat op dit moment nog wel een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden en leges betaald moeten worden. Vergunningen worden gegeven op basis van vertrouwen en onder supervisie van de bouwmeester versterking. De verwachting is dat wij in 2022 de pilot afronden en Architect aan Zet formeel van start zal gaan.

Waarom Architect aan Zet?

In het aardbevingsgebied moeten veel woningen gebouwd en verbouwd worden. Om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt doen marktpartijen aan kwaliteitszorg. Daarnaast moet ook een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Dat is een dubbele toetsing en vaak vertraagt dit de bouw. De gemeente wil nu de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van projecten direct bij gecertificeerde architecten leggen. Wanneer u gebruik maakt van een gecertificeerde architect, hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen en ook geen leges (kosten) te betalen.

Daarnaast merken wij in de versterking dat de huidige ontwerpen die momenteel ingediend worden, niet altijd voldoen aan de kwaliteits- en/of welstandseisen van de gemeente. Hierdoor ontstaan faalkosten en duurt het proces onnodig lang. Met architect aan zet ondervangen wij deze faalkosten en lange procedure tijd door direct ontwerpkracht toe te voegen. Dit zorgt voor een beter fit tussen bewonerswensen en gemeentelijke eisen.

Om welke bouwprojecten gaat het?

Het gaat om ver- of nieuwbouwprojecten die binnen het bestemmingsplan passen én die een laag ruimtelijk en bouwtechnisch risicoprofiel hebben.

Wilt u weten of uw plan aan bovengenoemde punten voldoet? Neem dan contact op met versterkenenvernieuwen@groningen.nl Let op: Past het bouwproject niet binnen het geldende bestemmingsplan? Neem dan contact op met de gemeente voor een eventuele maatwerkoplossing.  

In samenspraak met de bouwmeester versterken bepalen wij aan de hand van een aantal criteria of een project voldoet aan de eisen om deel te nemen aan architect aan zet. Mocht u hierover twijfelen, neem dan gerust contact met ons op via versterkenenvernieuwen@groningen.nl

Hoe werkt Architect aan Zet?

Uw huis moet versterkt, of zelfs opnieuw gebouwd worden. U kiest hiervoor een gecertificeerde architect uit de lijst. Wanneer u heeft besloten dat deze architect de opdracht gaat uitvoeren, meldt de architect de bouwactiviteit aan voor Architect aan Zet. Dit kan door een e-mail te sturen naar versterkenenvernieuwen@groningen.nl. U verstrekt aan de gecertificeerde architect een volledige opdracht. Dat betekent voor de gehele looptijd van het project: van planvorming tot en met de eindoplevering.