Typologieaanpak gaat van start

Op 24 juni 2021 hebben de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de start van de typologie-aanpak aangekondigd. Dit is een belangrijke stap om te komen tot versnelling van de versterking in het aardbevingsgebied.

Vijf typologieën worden nu door Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opgepakt. De komende maanden volgen er meer. Wat deze aanpak concreet op adresniveau betekent is op dit moment nog niet te zeggen. Dat zal blijken als ermee gewerkt wordt.

Meer informatie hierover is te vinden in dit nieuwsbericht van NCG. Op de website van NCG vindt u meer informatie over de typologieaanpak, daar kunt u ook terecht met vragen over uw eigen situatie.