Subsidies versterkingsopgave aanvragen bij SNN

In november 2020 hebben het Rijk en de regio bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterkingsopgave. Inmiddels heeft elke eigenaar van een woning die is opgenomen in het Lokale Plan van Aanpak van de gemeente een brief gekregen. Daarin staat of deze woning in Blok A, B of C is ingedeeld en voor welke subsidie zij in aanmerking kunnen komen.

Subsidie kan worden aangevraagd op de site van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; www.snn.nl. De data waarop deze subsidies aangevraagd kunnen worden verschillen per regeling:

Blok A

  • In het geval gekozen is voor herbeoordeling kan de subsidie (totaal 30.000 euro) worden aangevraagd per 1 juli 2021
  • In het geval gekozen is voor uitvoering van het opgestelde versterkingsadvies kan de subsidie (7.000 euro) al worden aangevraagd

Blok B

Met het Rijk is afgesproken dat dit een gemeentelijke regeling wordt. Deze subsidie (totaal 30.000) kan waarschijnlijk vanaf eind 2021 worden aangevraagd

Blok C

Deze subsidie (totaal 17.000 euro) kan inmiddels per 1 juni 2021 worden aangevraagd

Overige adressen

Woningeigenaren in het aardbevingsgebied die geen brief hebben gekregen vallen onder de groep “overige adressen”. Dit zijn woningen die niet zijn opgenomen in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. Voor deze groep geldt dat zij mogelijk wel subsidie kunnen aanvragen van €10.000 voor woningverbetering. De subsidieregeling (10.000 euro) kan per 1 juli 2021 worden aangevraagd. Lees er hier meer over.

Geadviseerd wordt de site van Samenwerkingsverband Noord-Nederland in de gaten te houden, want de subsidieopenstelling wordt door hen tijdig aangekondigd. Op kunt op deze site ook meer vinden over de manier van aanvragen en de subsidievoorwaarden.