Een Bloeiend Perspectief voor gebied Ten Boer

De afgelopen periode ontvingen we tal van ideeën en wensen voor meer biodiversiteit, kleur en fleur in de openbare ruimte van het gebied Ten Boer. Dit is een wens van inwoners, maar ook van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen. We brachten alle ideeën samen in een kaart. Deze kaart legden we in april voor aan bewoners.

Tijdens inloopmarkten in Garmerwolde, Ten Boer en Ten Post haalden we nieuwe reacties en ideeën op en beantwoordden we veel vragen. De komende weken verwerken we de reacties in de kaart. Ook kijken ecologen en landschapsdeskundigen van Landschapsbeheer Groningen en de gemeente of ze nog aanvullingen hebben of kansen zien om ideeën te koppelen aan andere projecten.

Als de kaart af is, doen we een aanvraag bij het Nationaal Programma Groningen voor de financiering. We willen het project de komende 10 jaar in fases uitvoeren. Dit betekent uiteraard ook dat nieuwe ideeën later nog ingediend kunnen worden. Dus heeft u nog ideeën, maar kon u niet aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten? Dien dan uw ideeën in via de Stem van Ten Boer of stuur een e-mail naar gebiedsteamtenboer@groningen.nl.

Bijeenkomst Bloeiend Perspectief Garmerwolde