U bent hier

Groningen Stad

Versterkingopgave in Groningen Stad

In de versterkingsopgave van de gemeente Groningen staan ongeveer 2600 adressen die liggen in de stad Groningen. Met name in de Oostelijke stadswijken. 1100 van deze gebouwen zijn van woningcorporaties, daarvoor geldt een andere aanpak.

Licht risico

In het versterkingsplan van de gemeente gaat het om gebouwen (voornamelijk huizen) waarvoor in 2018 een ‘licht verhoogd risico’ is vastgesteld. Op basis van computermodellen is toen bepaald welke gebouwen een (licht) verhoogd risico liepen bij aardbevingen. Inmiddels is dat risico veel lager, de kans op zware aardbevingen is immers verminderd door het afbouwen van de gaswinning. De gaswinning in het Groningen-veld stopt in 2022 helemaal. Deskundigen verwachten dan ook dat op basis van de nieuwste inzichten niet of nauwelijks versterking in de stad nodig is. Uitgangspunt van zowel rijk als gemeente is echter steeds geweest: een gebouw dat onderdeel is van de versterkingsopgave, blijft onderdeel van de versterkingsopgave, ook al is het risico inmiddels heel klein.

Subsidie voor eigenaren met woning in versterkingsplan

Op 6 november 2020 zijn extra afspraken gemaakt tussen gemeenten en de rijksoverheid over het versterken van huizen in het aardbevingsgebied. Een van de afspraken is dat eigenaren van woningen in het versterkingsplan aanspraak kunnen maken op subsidie voor woningverbetering en -verduurzaming van maximaal € 17.000.00.  Al deze eigenaren hebben daar eind juni 2021 een brief over gekregen. Ondertussen kunnen deze inwoners de subsidie alvast aanvragen via Samenwerkigsverband Noord Nederland (SNN).

Aanpak versterking stad

De gemeente bepaalt in de komende periode op welke manier en wanneer de huizen in de stad getoetst kunnen worden. Verwachting is dat dit begin 2022 duidelijk is en dat de inwoners waar het om gaat eind 2021 meer horen over de versterkingstoets van hun huis. De versterkingstoets betekent dat gekeken wordt of het huis voldoende bestand is tegen zware aardbevingen of dat het versterkt moet worden.

Nieuwsbericht

Lees ook het nieuwsbericht dat op woensdag 23 juni is uitgegaan.

 

Kijk de online bijeenkomst van 3 november terug

Op 3 november organiseerden de Gemeente Groningen en NCG een online informatiebijeenkomst met uitleg over de opname en beoordeling van uw woning. U kunt deze bijeenkomst terugkijken via www.tiny.cc/groningen-oost (let op: zonder hoofdletters). 

 

Nieuws

  • Te laat voor € 10.000 subsidie?

    Al duizenden huiseigenaren vroegen in totaal 75 miljoen euro subsidie aan voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. Bijvoorbeeld met zonnepanelen of een nieuwe keuken. Staat ook jouw huis in het aardbevingsgebied, maar is het geen onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen? Vanaf begin 2022 kun je in de tweede ronde alsnog subsidie aanvragen. Er is dan in totaal 150 miljoen euro beschikbaar.

  • Subsidies versterkingsopgave aanvragen bij SNN

    In november 2020 hebben het Rijk en de regio bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterkingsopgave. Inmiddels heeft elke eigenaar van een woning die is opgenomen in het Lokale Plan van Aanpak van de gemeente een brief gekregen. Daarin staat of deze woning in Blok A, B of C is ingedeeld en voor welke subsidie zij in aanmerking kunnen komen.