U bent hier

Groningen-stad

Ruim 2650 adressen van de versterkingsopgave van de gemeente Groningen liggen in de stad. De meeste van deze adressen liggen in de oostelijke stadswijken. Ongeveer 1550 adressen zijn van particuliere eigenaren, de andere zijn van woningcorporaties. Op deze pagina staat informatie over wat de versterkingsopgave voor de particuliere eigenaren betekent. Huurders krijgen hierover bericht van hun woningcorporatie.

Update oktober 2023: Versterking van huizen in de stad Groningen- bij veel meer huizen dan verwacht, vorm van (meestal lichte) versterking nodig. Lees hier het bericht. 

Update maart 2023: Versterking Groningen Stad - extra onderzoek nodig bij paar honderd huiseigenaren. Lees hier het bericht.

Groningen-stad-brug

 

Licht risico

In het versterkingsplan van de gemeente Groningen gaat het om gebouwen (voornamelijk huizen) waarvoor in 2018 een ‘licht verhoogd risico’ is vastgesteld. De lijst van 2018 heeft bepaald welke gebouwen onderdeel zijn van de versterkingsopgave. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) controleert deze gebouwen, in opdracht van de gemeente. Inmiddels is het risico voor de huizen lager dan in 2018. Door het verlagen van de gaswinning is de kans op zware aarbevingen verminderd. Daarnaast ligt de stad aan de rand van het gebied met aardbevingsrisico. 

Aanpak versterking stad

De meeste huizen hebben een opname gehad. We verwachten dat eind 2023 vrijwel alle particuliere adressen in Groningen-stad zijn opgenomen en beoordeeld. In de beoordeling van een huis staat of dat huis voldoende bestand is tegen zware aardbevingen of dat het versterkt moet worden. 
Uit de beoordelingen blijkt waarschijnlijk dat bij enkele honderden huizen kleine versterkingsaanpassingen nodig zijn. Na die aanpassingen zijn alle adressen in de stad ‘op norm’. Wat dit betekent voor eigenaren van adressen waar versterking nodig is, leggen de bewonersbegeleiders van de NCG in een persoonlijk gesprek aan hen uit. 

Subsidie voor eigenaren met woning in versterkingsplan

Op 6 november 2020 zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeenten en de rijksoverheid over versterking. Eén van de afspraken is dat particuliere eigenaren van woningen in het versterkingsplan van de stad Groningen aanspraak kunnen maken op subsidie voor woningverbetering en -verduurzaming van maximaal € 17.000. Hierover kregen deze eigenaren eind juni 2021 een brief. Veel particuliere huiseigenaren hebben de subsidie al aangevraagd via Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Heeft u recht op de € 17.000? Dan is dit bedrag voor u gereserveerd tot 2026. 

 

  Nieuwsberichten

  • Oktober 2023: update Versterking Groningen Stad: bij veel meer huizen dan verwacht, vorm van (meestal lichte) versterking nodig. Lees hier het hele bericht.
  • Maart 2023: update Versterking Groningen Stad: extra onderzoek nodig bij paar honderd huiseigenaren. Lees hier het hele bericht.
  • December 2022: Versterking Groningen Stad: veel adressen veilig verklaard maar ook extra onderzoek nodig. Lees hier het bericht.
  • Hoe gaat het met de versterking in Groningen-Stad? Lees hier de update van juli 2022.
  • Update Staat uw huis in het aardbevingsgebied, maar is het geen onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen? Bekijk dan of u de subsidie kunt krijgen van € 10.000 euro voor verbeteren en verduurzamen van huizen in het aardbevingsgebied.

  Archief

  Heeft u vragen of wilt u contact?