U bent hier

Groningen-stad

In de versterkingsopgave van de gemeente Groningen staan ongeveer 2600 adressen die liggen in de stad Groningen, met name in de oostelijke stadswijken. Ruim 1500 adressen zijn van particulieren, de andere zijn van woningcorporaties. Huurders krijgen van hun eigen corporatie bericht over wat de versterkingsopgave voor hen betekent. Hieronder gaat het over de adressen met particuliere eigenaren.

Groningen-stad-brug

 

Licht risico

In het versterkingsplan van de gemeente Groningen gaat het om gebouwen (voornamelijk huizen) waarvoor in 2018 een ‘licht verhoogd risico’ is vastgesteld. Op basis van computermodellen is toen bepaald welke gebouwen mogelijk risico liepen bij aardbevingen. Die lijst van 2018 heeft dus bepaald welke gebouwen onderdeel zijn van de versterkingsopgave en dus gecontroleerd moeten worden. Inmiddels is het risico (nog) lager. De kans op zware aardbevingen is immers verminderd door het verlagen van de gaswinning. Daarnaast ligt de stad aan de rand van het gebied met aardbevingsrisico. Deskundigen verwachten dan ook dat nauwelijks versterking in de stad nodig is.

Subsidie voor eigenaren met woning in versterkingsplan

Op 6 november 2020 zijn er extra afspraken gemaakt tussen de gemeenten en de rijksoverheid. Deze afspraken gaan over het versterken van huizen in het aardbevingsgebied. Eén van de afspraken is dat particuliere eigenaren van woningen in het versterkingsplan in de stad Groningen aanspraak kunnen maken op subsidie voor woningverbetering en -verduurzaming van maximaal € 17.000. Deze eigenaren kregen hierover eind juni 2021 een brief. Veel particuliere huiseigenaren hebben inmiddels (2022) de subsidie  aangevraagd via Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Aanvragen van deze subsidie kan nog tot mei 2026. Heeft u recht op de € 17.000? Dan is dit bedrag voor u gereserveerd tot 2026, u hoeft dus geen haast te maken met de aanvraag.

Aanpak versterking stad

In 2021 heeft de gemeente bepaald op welke manier en wanneer de 1500 huizen in de stad getoetst kunnen worden. We verwachten dat eind 2022 vrijwel alle particuliere adressen in Groningen-stad zijn opgenomen door Nationaal Coördinator Groningen (NCG), in opdracht van de gemeente. Bewoners ontvangen na die opname de beoordeling van hun huis, dat kan wat langer duren. Hier staat in of het huis voldoende bestand is tegen zware aardbevingen of dat het versterkt moet worden. We verwachten dat halverwege 2023 het overgrote deel van deze beoordelingen klaar is

Typologie aanpak

In de stadswijken, gaat de beoordeling of je huis wel of niet versterking nodig heeft, meestal via de Typologieaanpak. Lees hier informatie over de typologieaanpak van Nationaal Coördinator Groningen.

  Nieuwsberichten

  Archief

  • Kijk de online bijeenkomst van 3 november 2021 terug www.tiny.cc/groningen-oost (let op: zonder hoofdletters) 
  • Lees hier het nieuwsbericht van woensdag 23 juni  2021 'Gemeente Groningen start met aanpak voor versterkingstoets in de stad'
  • Lees hier informatie over de typologieaanpak van Nationaal Coördinator Groningen, de aanpak die voor veel huizen in de stad geldt

  Heeft u vragen of wilt u contact?