U bent hier

Akkoord gesloten over versterken en perspectief

Op 6 november 2020 hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten Groningen, Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt extra afspraken gemaakt voor het aardbevingsgebied. Ze zijn bedoeld om de inwoners veiligheid, duidelijkheid en perspectief te bieden.

Afspraken over schade en versterking blijven bestaan

De nieuwe afspraken gaan niet over het herstel van schade. Daar waren al afspraken over en die blijven staan. Alle aardbevingsschade wordt vergoed, dat is en blijft het uitgangspunt. Ook al gemaakte afspraken over de versterking van woningen blijven gelden.

De belangrijkste nieuwe afspraken op een rij

•    Meer zeggenschap voor eigenaren over de versterking van hun woning.
•    Subsidie voor het verbeteren en verduurzamen van woningen en een tegemoetkoming voor eigenaren die kiezen voor een herbeoordeling.
•    Maatwerk in de aanpak van vergelijkbare gevallen, om tegen te gaan dat grote ongelijkheid ontstaat in een straat, buurt of wijk.
•    Oplossen van knelpunten en schrijnende situaties die zich voordoen bij de versterking.
•    Extra aandacht voor het oplossen van de problemen van boeren, midden- en kleinbedrijf en erfgoed, en voor sociaal-emotionele ondersteuning van bewoners.

Om welke woningen gaat het?

1.    Ruim 26.000 adressen die in het zogenoemde ‘versterkingsprogramma’ van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten. Deze adressen zijn afkomstig uit eerdere gemeentelijke versterkingsplannen. Dit totaal van ruim 26.000 adressen noemen we de ‘versterkingsopgave.’
2.    De overige adressen in het aardbevingsgebied. De precieze begrenzing van dit gebied moet nog worden bepaald. Uitgangspunt is het gebied van dewaardedalingsregeling.

Lees wat de afspraken voor u als bewoner betekenen