De vogels zijn gevlogen!

De wet Natuurbescherming beschermt diersoorten die in gebouwen verblijven. Volgens deze wet mag je bepaalde beschermde diersoorten niet doden, vangen of hun eieren wegpakken. Ook verblijfplaatsen moeten beschikbaar blijven. Het gaat om dieren die van oorsprong in grotten leven en nu een plekje zoeken in gebouwen. Denk aan huismussen, gierzwaluwen of kauwtjes. Ze verblijven vaak in de schoorsteen, onder het dak of in de spouw. Bij sloop, bouw of renovatie moet je daar rekening mee houden.

Daarom is vorig jaar voor de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat in Ten Boer een ‘Ecologisch uitvoeringsplan bouwkundig versterken’ gemaakt. Oktober 2021 controleerden ecologen bij alle huizen of er verblijfplaatsen van beschermde dieren waren. Zo niet, dan werd het huis ‘natuurvrij’ gemaakt, zodat er geen nieuwe nesten of broedplaatsen zouden komen. Dit kan - bijvoorbeeld – door kleine openingen dicht maken met spouwborstels. Ook kun je gaas of ander afdichtend materiaal in de dakranden vastmaken. Vogels komen dan niet meer onder de dakpannen.

 

Broeden

April dit jaar ontdekten ecologen dat er ondanks het natuurvrij maken in vijf huizenblokken aan de Blinkerdlaan toch huismussen aan het broeden waren. Leuk voor de mussen, maar jammer voor de werkzaamheden. Er mag namelijk pas gesloopt worden als de nesten zijn verlaten. Het was nog even spannend hoe lang dat zou duren en of de planning van het hele project in de knel zou komen.

 

Verlaten nesten

Vanaf half mei voerden ecologen om de paar dagen controles uit. Bij de 11e controle op 11 juli bleek dat de nesten verlaten waren.  De vogels waren gevlogen. De sloop kon gelukkig alsnog volgens planning doorgaan. Terwijl enkele bewoners toekeken, ging op 20 juli de laatste paal de grond uit. Nu kan de bouw van 79 nieuwe, aardbevings- bestendige huizen echt beginnen.