Er wordt geboord in Ten Post

In Ten Post komen nieuwe kabels en leidingen voor onder andere elektriciteit en water. Er mag alleen in de bodem gewerkt worden als er eerst bodemonderzoek is uitgevoerd. Daarom vindt in de periode 1 tot en met 19 februari 2021 bodemonderzoek plaats.

Dit bodemonderzoek wordt in opdracht van gemeente Groningen en NCG uitgevoerd door ingenieursbureau Tauw. In de illustratie ziet u waar de boringen worden uitgevoerd. Nadat het bodemonderzoek is gedaan, begint in maart 2021 de aanleg van de nieuwe kabels en leidingen.
 
Verwacht wordt dat de grond in Ten Post een archeologische waarde heeft. Daarom is een archeoloog aanwezig bij de grondwerkzaamheden. Een archeoloog onderzoekt overblijfselen uit het verleden en probeert zo kennis te krijgen over de geschiedenis van een gebied.
 

Boorplan Ten Post