Gemeenteraad stemt in met Lokaal Plan van Aanpak 2023 Versterking

De gemeenteraad van Groningen stemde op 21 december in met het Lokaal Plan van Aanpak (LPA) 2023 voor de versterkingsopgave in de gemeente Groningen.

De gemeente bepaalt in dit Lokaal Plan van Aanpak welke onderzoeken, planvoorbereidingen en uitvoering de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het komende jaar gaat doen. Daarbij is rekening gehouden met de beschikbare capaciteit voor de hele regio. Naast opdracht voor de NCG, het gaat voor 2023 in onze gemeente om 390 gebouwen, biedt het Lokaal Plan van Aanpak inzicht aan de bewoners van de gemeente Groningen over waar we staan in de versterking. Dat betekent niet dat er op adresniveau in staat wat er gaat gebeuren, maar wel op dorpsniveau. Het Lokaal Plan van Aanpak 2023 van de gemeente Groningen vindt u hier.

In de gemeente Groningen zitten op basis van de diverse afspraken en risico inschattingen op dit moment ruim 5000 adressen in de versterkingsopgave. Ongeveer de helft daarvan ligt in (het oostelijk deel van) de stad Groningen. De ervaringen tot nu toe laten zien dat bij die adressen geen of weinig versterking nodig is. Daardoor ligt de prioriteit bij de versterking in de dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer.

Het LPA 2023 is een actualisatie van het Lokaal Plan van Aanpak 2022 en kijkt niet alleen vooruit maar ook terug op het afgelopen jaar. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) beoordeelt alle gemeentelijke Lokale Plannen van Aanpak en ook het LPA 2023 van de gemeente Groningen. SodM heeft het LPA 2023 inmiddels goedgekeurd.

In het eerste kwartaal van 2023 organiseert de gemeente Groningen in een aantal dorpen inloopbijeenkomsten over de voortgang van de versterking, de dorpsvernieuwing en andere ontwikkelingen in de dorpen. Dat gebeurt in samenwerking met onder andere bewonersorganisaties, NCG en IMG. De exacte data en locaties voor de inloopbijeenkomsten worden nog bekend gemaakt.

Nije-Buurt-LPA

Het Lokaal Plan van Aanpak 2023 van de gemeente Groningen vindt u hier.