U bent hier

Groningse woningcorporaties dragen bij aan ‘Nij begun’ voor Groningen

Het kabinet reageerde dinsdag 25 april 2023 op het onderzoeksrapport van de parlementaire enquête gaswinning ‘Groningers boven gas’ met een Nij begun. De Groningse woningcorporaties willen vanuit hun brede volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid hier in de praktijk verder vorm aan geven. Medio mei gaan de corporaties in het aardbevingsgebied, verenigd in Kr8, samen met het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) de wijken in om met huurders door te praten over de thema’s die ook in ‘Nij Begun’ centraal staan: veilig wonen, gebiedsgerichte aanpak van de versterking, verduurzaming van de woningen en een goede woonomgeving. Hoe kijken onze huurders hiernaar? Welke kansen zien zij? Wat kunnen ze zelf doen? En waar hebben ze hulp bij nodig?

Contouren woonplan

Die opbrengsten werken de corporaties vervolgens met haar samenwerkingspartners in de regio uit in een langjarig, sociaal, duurzaam en veilig woonplan voor Groningen. De eerste contouren van dit plan zijn eind maart gedeeld met staatssecretaris Vijlbrief, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, gemeenten en de provincie. Na verdiepende gesprekken met huurders en samenwerkingspartners bieden de corporaties dit Kr8-woonplan aan
staatssecretaris Vijlbrief en andere betrokken partners aan, zodat dit als bouwsteen gebruikt kan worden voor de economische en sociale agenda die het kabinet in ‘Nij begun’ voorstaat.

Groot aandeel in versterkingsopgave

Met ruim een derde van het aantal woningen in de versterkingsopgave in bezit, kunnen de corporaties een substan.ële bijdrage leveren aan dit ‘Nij begun’ en zijn hierop aanspreekbaar. Vanuit het brede perspectief van het invullen van de ‘ereschuld’ rekenen zij hierbij op langjarig commitment van Rijk en regio.

Betrokken organisaties

De Kr8 bestaat uit Acantus, Groninger Huis, Goud Wonen, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Lefier, Woonzorg Nederland. Zij worden hierbij ondersteund door Patrimonium, De Huismeesters, Nijestee, Woonborg en Wold & Waard. Samen vormen zij de G13. De aangesloten huurdersorganisaties bij Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (de HPAG) zijn Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer, Huurdersvereniging De Delthe, Huurdersorganisatie Uithuizen, Huurdersvereniging De Maren, Stichting Huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen, Stichting Bewonersraad Slochteren, Stichting Huurderskoepel Acantus, Landelijk huurdersplatform van Woonzorg Nederland en de Huurders Advies Groep Groninger Huis.

Lees hier de brief met eerste contouren Kr8-woonplan:

PDF Brief EZK reactie rapport Groningers boven Gas.pdf