Koning Winter legt graafwerkzaamheden stil

De gemeente Groningen heeft vanwege de winterse weeromstandigheden een zogeheten ‘breekverbod’ ingesteld. Dit betekent dat er voorlopig niet gegraven mag worden. Aannemer VSH kan in ieder geval de komende twee weken geen werkzaamheden uitvoeren in Ten Post.

De werkzaamheden voor de nieuwe trafo kunnen wel doorgaan. Als het weer het toe laat en het ‘breekverbod’ is opgeheven, dan kunnen de werkzaamheden weer opgepakt worden. Afgesproken is dat aannemer Jorritsma dan als eerste de werkzaamheden uitvoert in de Oldenhuisstraat. Dit wordt gedaan in opdracht van Wierden & Borgen. Voor de Jan Zijlstraat geldt dat de komende vier weken nauwelijks gewerkt wordt aan de aanleg van de nieuwe kabels en leidingen.