U bent hier

Nieuws van het Nationaal Programma Groningen

Stevige impuls dorpsagenda’s en veiligheid

Inwoners en ondernemers in zeven dorpen in de gemeente Groningen gaan de komende jaren samen met de gemeente aan de slag met het uitvoeren van hun dorpsagenda. Het bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft hiervoor € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 786.585,- bestemd voor de eerste fase van het meerjarenproject 'Verbeteren veiligheid Midden-Groningen' om de exponentiële groei van criminaliteit en van (gevoelens van) onveiligheid tegen te gaan. Daarbij is er speciale aandacht voor ondermijning, illegaal gebruik van vastgoed en straatcriminaliteit.

Budgetten voor uitvoeren dorpsagenda's - gemeente Groningen

Voor het uitvoeren van dorpsagenda’s brengt de gemeente Groningen bewoners en ondernemers samen. De komende jaren gaan zij gezamenlijk aan de slag om de leefomgeving in de dorpen vorm te geven. Op deze manier krijgen inwoners meer regie op hun eigen toekomst als dorp en dorpsgemeenschap. De budgetten zijn bestemd voor de dorpen Ten Boer, Thesinge, Garmerwolde, Sint Annen, Winneweer, Lellens en Wittewierum. Voor Ten Post en Woltersum zijn in een eerder stadium al budgetten toegekend.

De dorpen zijn druk bezig om hun dorpsagenda's te vernieuwen, daarvoor zijn al verschillende ideeën opgehaald. Momenteel kunnen Groningers op de website stemvan.groningen.nl hun ideeën plaatsen en hun mening geven over de ideeën die erop staan. Met de middelen van Nationaal Programma Groningen gaat de gemeente de ingediende projecten samen met de betrokken partijen uitvoeren. Meer informatie over hoe de dorpsagenda’s worden samengesteld is te vinden op stemvan.groningen.nl/budgets/10.

 

Kijk ook op de website van het NPG