Nieuws van IMG: Tegemoetkoming oud-huiseigenaren na NAM-vergoeding waardedaling

Voormalig huiseigenaren hebben bij verkoop van hun woning in Gronings aardbevingsgebied mogelijk een lagere vergoeding voor waardedaling van de NAM ontvangen dan ze bij het IMG gekregen zouden hebben. Het gaat om oud-eigenaren die tussen februari 2014 en juni 2020 gebruik hebben gemaakt van de waardedalingsregeling van de NAM. Hadden zij gebruik gemaakt van de huidige Waardedalingsregeling van het IMG, dan was de vergoeding in ongeveer 60 procent van de verkopen hoger geweest.

Volgens de gegevens van het IMG gaat het om circa 9.750 voormalig huiseigenaren. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het mogelijke verschil tussen de vergoeding van de NAM en de vergoeding voor waardedaling van het IMG. Aanvragen kan vanaf 5 december.

Eind 2020 trokken huiseigenaren bij de politiek aan de bel, dat de NAM-regeling afweek van de Waardedalingsregeling van het IMG. Daarop heeft het Rijk 25 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarmee het IMG een tegemoetkoming kan uitbetalen.

Lees hier het hele bericht op de website van IMG.