U bent hier

Raad Groningen stemt in met Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave

De gemeenteraad van Groningen stemde op 22 december in met het Lokaal Plan van Aanpak (LPA) 2022 voor de versterkingsopgave in de gemeente Groningen. Dit LPA geeft een zakelijk en cijfermatig beeld van de planning van de versterking: hoeveel gebouwen worden er in 2022 opgenomen, beoordeeld en aangepakt.

Het LPA is de opdracht van gemeente Groningen aan uitvoeringsorganisatie Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over welke onderzoeken, planvoorbereidingen en uitvoering de NCG in 2022 gaat doen. Daarbij is rekening gehouden met de beschikbare capaciteit voor de hele regio.

Het LPA 2022 is een actualisatie van het Lokaal Plan van Aanpak 2020 (looptijd tot 1 juli 2021) en de voortgangsbrief die op 30 juni 2021 in de raad is behandeld en vastgesteld. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) beoordeelt alle gemeentelijke Lokale Plannen van Aanpak en ook het LPA 2022 van de gemeente Groningen. NCG toetst het LPA 2022 op de gemaakte afspraken.

Het hele hele Lokale Plan van Aanpak vindt u hier: PDFLPA Groningen 2022 def.pdf