U bent hier

Raad stelt vragen na dorpsgesprekken aardbevingen

De Groningse gemeenteraad stelt het college van B&W vragen naar aanleiding van de 3 dorpsgesprekken over de aardbevingsproblematiek. Ze gaan over zorgen en vragen die bij inwoners van dorpen in het aardbevingsgebied leven.

Drie raadsleden stellen woensdagmiddag 13 januari de vragen namens alle politieke partijen in de gemeenteraad tijdens het Politiek Vragenuur op de Politieke Woensdag van de Groningse raad. Het gaat om zogeheten mondelinge vragen. Het college kent de vragen en geeft dan ook onmiddellijk de antwoorden op de vragen.

Het Politiek Vragenuur is 13 januari van 15.30 tot 16.30 uur en live te volgen via de livestream op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.groningen.nl.

Het gebeurt niet vaak dat er tijdens het Politiek Vragenuur mondelinge vragen namens alle raadsfracties worden gesteld. Dat dat nu toch gebeurt, betekent dat alle 12 politieke partijen in de raad deze vragen belangrijk vinden en aandacht hebben voor de zorgen van de inwoners in het aardbevingsgebied.

Wisselwoningen
De mondelinge vragen gaan over zorgen en vragen over terugkeer in huurhuizen na sloop/nieuwbouw, wisselwoningen en stijgende WOZ-waardes en OZB-aanslagen. De raad stelt deze vragen naar aanleiding van de 3 dorpsgesprekken over de aardbevingsproblematiek in november en december. De gesprekken tussen raadsleden en vanwege de coronamaatregelen steeds maximaal 15 inwoners waren in Ten Boer, Ten Post en Woltersum.

De raad wilde de ervaringen van inwoners in het aardbevingsgebied horen met de schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing. Als volksvertegenwoordigers wilden raadsleden horen wat er speelt om waar mogelijk op te komen voor de inwoners. De dorpsbijeenkomsten hebben een hoop onderwerpen en concrete vragen opgeleverd waar de raad mee aan het werk gaat. Allereerst door de mondelinge vragen.

De raad bereidt ook schriftelijke vragen aan B&W voor. Daar krijgt het college meer tijd voor om te beantwoorden. De inhoud van de mondelinge vragen tijdens het Vragenuur op 13 januari hebben een wat meer urgent karakter.

Geluidsoverlast
Tijdens het Politiek Vragenuur stellen raadsleden ook over andere onderwerpen mondelinge vragen, maar dan namens de eigen fractie of namens enkele fracties. Die vragen gaan over onder meer geluidsoverlast van het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg, het weghalen van groen bij de Zuidelijke Ringweg en andere kwesties rond de Aanpak Ring Zuid. Ook op deze vragen komt het college onmiddellijk met een reactie.

Tijdens de Politieke Woensdag van 13 januari zijn er meer raadsbijeenkomsten. Er zijn bijvoorbeeld 6 sessies over de verschillende zogeheten meerjarenprogramma’s van Stadsontwikkeling. Dan gaat het onder meer om de thema’s Wonen, Verkeer & Vervoer, Energie, Leefkwaliteit en Ruimtelijke Economie. Daarover zegt het college: “In de programma’s schetsen wij hoe ambities en financiering samen komen. Ze vormen daarmee ons antwoord op de opgaven waar onze gemeente voor staat. Vanuit de

verschillende programma’s komen deze opgaven samen in de beperkte ruimte die onze gemeente te bieden heeft.”

Op de agenda op de website gemeenteraad.groningen.nl is precies te zien hoe laat welke onderwerpen op de Politieke Woensdag van 13 januari aan de orde komen.

Lockdown
In lijn met de coronamaatregelen tijdens de huidige lockdown is het zaak de ook op de Politieke Woensdag de contacten tot een minimum beperken. Daarom zijn de zogeheten beeldvormende raadsbijeenkomsten en het Politiek Vragenuur digitaal, waarbij de raadsleden online meedoen. De meningsvormende bijeenkomsten zoals de sessies over de meerjarenprogramma’s zijn hybride (deels fysiek/deels online) zodat raadsleden zoveel mogelijk vanuit thuis kunnen vergaderen.

De beeldvormende bijeenkomsten worden niet uitgezonden. De politieke meningsvormende bijeenkomsten en het Vragenuur wel. Zie gemeenteraad.groningen.nl.