Scholen in Ten Boer doen stoelendans

Door de verhuizing van de basisscholen de Fontein en de Huifkar naar het Kindcentrum zijn de twee schoolgebouwen leeg komen te staan. Voor beide locaties geldt dat de gemeente plannen gaat maken voor herontwikkeling.

Dit is iets voor de lange termijn. Het is ongewenst dat de gebouwen voor een langere periode leeg staan. We proberen er voor te zorgen dat ze in gebruik blijven. Om vandalimse tegen te gaan wordt er in ieder geval op beide locaties toezicht gehouden. Vooral in de kerstdagen en met oud en nieuw is dit belangrijk.

De Huifkar

Het voormalige schoolgebouw van de Huifkar wordt binnenkort ingezet voor tijdelijke huisvesting van een tweetal scholen. Deze tijdelijke huisvesting is nodig als De Til in Thesinge en De Poort in Ten Boer wordt versterkt.

Het schoolbestuur, de gemeente en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zijn in gesprek over de precieze planning en uitvoering. Uitgangspunt is dat er zo min mogelijk overlast ontstaat tijdens de versterking. Om te zorgen voor goede tijdelijke huisvesting van de twee scholen, wordt het huidige schoolgebouw wat aangepast. We willen er graag samen voor zorgen dat er een half jaar goed les gegeven kan worden en dat de kinderen zich er prettig kunnen voelen.

De Fontein

Het schoolgebouw van De Fontein hebben we eerst voor een aantal maanden in tijdelijk beheer gegeven bij het bedrijf Carex. Dit doen wij om te voorkomen dat het pand wordt gekraakt en om ervoor te zorgen dat er toezicht is op het gebouw.