Sloop woningen Wierden en Borgen Dobbestraat Woltersum van start

Aan de Dobbestraat worden acht woningen van Wierden en Borgen gesloopt. Deze woningen worden gesloopt omdat er nieuwbouw voor in de plaats komt. 

In overleg met het dorp en de gemeente is ervoor gekozen dat er weer acht woningen terugkomen. Vier woningen worden teruggebouwd aan de Dobbestraat. Op termijn worden er nog vier woningen gebouwd. Over de locatie van deze vier woningen is Wierden en Borgen in overleg met de gemeente. 

Sinds vorig jaar is Wierden en Borgen is gesprek met de bewoners die aangegeven hebben te willen terugkeren in de nieuwbouw. Daaruit is het plan voor vier flexibele woningen gekomen. Dit zijn woningen met een badkamer en slaapkamer op de begane grond en twee slaapkamers op de verdieping. Deze woningen zijn daarom geschikt voor alle doelgroepen.

Sloop

De voorbereidende werkzaamheden voor de sloop starten in de week van 31 mei. In de week van 7 juni start de daadwerkelijke sloop van de woningen. De sloop gaat wat later van start dan gepland. Dit komt omdat er vleermuizen in de woningen gevestigd waren. Inmiddels zijn er geen vleermuizen meer aanwezig en kan de sloop beginnen.

Nutswerkzaamheden

Direct na de sloop starten de nutswerkzaamheden. De leidingen die nu onder de voortuin van de woningen liggen worden verplaatst naar de stoep. Deze werkzaamheden zijn voor de zomer gereed.

Bouwwerkzaamheden

Jorritsma bouw start de voorbereiding van de bouw voor de zomer op. Als de nutswerkzaamheden afgerond zijn kan er gestart worden met de bouw. Naar verwachting wordt er direct na de bouwvak gestart met de bouw van de nieuwe woningen.

Oplevering

De woningen worden naar verwachting rond maart 2022 opgeleverd. Op de onderstaande afbeelding is een schets van de nieuw te bouwen woningen aan de Dobbestraat te zien.