Subsidie voor aanpak funderingsproblematiek in Woltersum

Eigenaren van een woning in Woltersum, waarvan de woning versterkt wordt, kunnen gebruik maken van subsidie om de fundering te laten onderzoeken en te herstellen of vernieuwen.

Als uit het onderzoek blijkt dat er iets mis is met de funderingen kunnen bewoners in totaal maximaal 110.000 euro subsidie ontvangen: 10.000 euro voor onderzoek en 100.000 euro voor herstel of gedeeltelijk vernieuwing van de fundering of voor kosten van vervangende nieuwbouw.

Funderingsproblematiek

Veel inwoners van Woltersum hebben niet alleen te maken met aardbevingsschade of versterkingsmaatregelen aan hun huis, ook speelt er soms funderingsproblematiek mee. Een deel van Woltersum ligt op veenbodem. Verdroging van deze ondergrond kan verzakking van huizen veroorzaken. Funderingsschade wordt niet hersteld door de NCG of op kosten van het IMG. Funderingsproblemen kunnen duurzaam herstel van de woning in de weg staan. Dat leidt tot een vertraging bij versterking en schadeherstel. De Gemeente Groningen wil met deze subsidie een oplossing voor deze impasse bieden aan de inwoners van Woltersum.

Samenwerking

De ‘Bestuurlijke afspraken versterking Groningen’ die zijn gemaakt over deze problematiek in het aardbevingsgebied bieden mogelijkheden tot een maatwerkoplossing. Op grond van die afspraken is door het Rijk aan de gemeente Groningen geld beschikbaar gesteld, waardoor het mogelijk is een bijdrage te leveren aan het oplossen van dergelijke funderingsproblematiek in Woltersum.

Combinatie

Herstel van funderingsproblemen worden gecombineerd met reparatie van eventuele aardbevingsschade en versterkingsmaatregelen. In Woltersum werken de gemeente, de NCG en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nauw samen om bouwoverlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Groningen buigt zich 30 juni over dit besluit. Indien de raad positief besluit is de subsidie per begin juli 2021 aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).