U bent hier

Vaste vergoeding 5000 euro

Het IMG (Instituut voor Mijnbouwschade) stuurde 8 december jl een bericht naar zo’n 11.500 schademelders. Daarin staat dat zij  definitief kunnen kiezen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro om schade af te handelen. Het gaat om aanvragen die vóór 1 november zijn ingediend. De vaste vergoeding is vooral bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades.

Komende vier weken kunnen deze aanvragers hun keuze maken. Wie twijfelt, kan vragen om een langere bedenktijd. Zonder tegenbericht wordt de schademelding na vier weken verder voortgezet via de maatwerkprocedure. Dit kan ook direct al bij het IMG worden aangeven.

Voorwaarden

Voor schademeldingen die al voor 1 november waren binnengekomen, gelden verder dezelfde voorwaarden als voor mensen die sinds 1 november voor het eerst schade melden. Zo moet er niet eerder op het adres schade zijn afgehandeld en bovendien moet de woning of het pand op naam van een natuurlijk persoon staan (dus geen bedrijf of stichting). Wie kiest voor een vaste vergoeding kan niet zomaar opnieuw schade melden. Er moet dan sprake zijn van een nieuwe bodembeweging zoals een beving die tot nieuwe schade kan leiden.

Kijk hier voor de voorwaarden en meer informatie op de website van IMG.