Video uitleg pilot funderingsonderzoek Woltersum

De uitleg over de pilot funderingsonderzoek voor Woltersum is te bekijken op ons YouTube kanaal. Bekijk de video via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=w2MP4hVCXFc 

Pilot

In opdracht van de gemeente Groningen is er onderzoek gedaan naar de funderingen van 13 woningen in Woltersum. Dit is een pilot, met als doel een werkende aanpak en subsidieregeling voor woningen in Woltersum. Lees hier meer over de aanpak funderingen in Woltersum.

Uitleg over het onderzoek

De funderingsonderzoeken zijn uitgevoerd door Aveco de Bondt, een onafhankelijk ingenieursbureau. De woningeigenaren van de 13 woningen hebben inmiddels het rapport van het funderingsonderzoek ontvangen. In de video leggen de onderzoekers van Aveco de Bondt uit hoe de onderzoeken zijn uitgevoerd.

Evaluatie

De gemeente Groningen en Aveco de Bondt evalueren het onderzoek en de uitkomsten. De bevindingen kunnen gebruikt worden voor toekomstige funderingsonderzoeken.

Vervolg

De gemeenteraad van Groningen buigt zich 30 juni over het besluit subsidieregeling voor Woltersum. Indien de raad positief besluit is de subsidie per juli 2021 aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Meer informatie over de regeling en de evaluatie van de pilot volgen via deze website.