Vier op een rij woningen Woltersum hebben duidelijkheid

De gemeente Groningen, de IMG en de NCG hebben de eerste 4 bewoners in Woltersum een totaal pakket in aanpak en geld gepresenteerd om te komen tot duurzaam herstel van hun woning.

De bewoners krijgen hiermee inzicht in wat er al dan niet moet gebeuren aan de funderingen en inzicht in de daarbij horende kosten.
‘Een mooie nieuwe stap in het versterkingsdossier’, aldus wethouder Roeland van der Schaaf. ‘Belangrijk dat er nu duidelijkheid is voor de bewoners.’

Op 6 november 2020 hebben regio en Rijk bestuurlijke afspraken gemaakt. Binnen een half jaar zijn de eerste resultaten zichtbaar voor de eerste bewoners.
Hiermee lijkt de aanpak een goede start te hebben.