Nieuws van het IMG

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft de `regeling waardedaling' in het leven geroepen. Inwoners van het oostelijk deel van de gemeente Groningen kunnen hier een aanvraag indienen. U kunt zo in aanmerking komen voor een vergoeding, als uw woning minder waard is geworden door de aardbevingen.

Vraag vergoeding waardedaling aan!

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kunnen inwoners uit het oostelijk deel van de gemeente Groningen vanaf 1 november een aanvraag indienen voor de regeling waardedaling. Niet alle postcodegebieden in de gemeente komen in aanmerking voor de regeling waardedaling. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u per post een brief en informatiebrochure van het IMG. In de brochure van het IMG leest u meer over de regeling en het gebied waarvoor de regeling geldt. Deze brochure staat ook onder ‘Meer informatie’ onderaan deze pagina.

Contact met het IMG

Voor vragen over de waardedalingsregeling of andere vragen over schades veroorzaakt door gaswinning, kunt u contact op nemen met het IMG.

Vergoeding waardedaling aanvragen

Aanvragen kan eenvoudig door op website van het IMG onder ‘aanvragen waardedaling’ in te loggen met uw DigiD.

Steunpunten

U kunt ook een bezoek brengen aan een steunpunt van het IMG. Vanaf 1 november heeft het IMG twee steunpunten in de gemeente Groningen. U kunt daar terecht met al uw vragen over schades veroorzaakt door gaswinning. Ook kunnen de medewerkers van het IMG u helpen met het aanvragen van een vergoeding voor waardedaling.

Locaties en openingstijden van de steunpunten

Kijk voor actuele informatie over de openingstijden op de website van het IMG.

Ten Boer   
Buurhoes
Gaykingastraat 17
Dinsdagmiddag 13.00 - 17.00 uur

Groningen    
De Wegwijzer
Ypemaheerd 42 (Beijum)
Plein Oost (dezelfde ingang als de bibliotheek)
Vrijdagmiddag 13.00 – 17.00 uur
Donderdagmorgen 9.00 - 13.00 uur

Als u een steunpunt bezoekt voor hulp bij een aanvraag, vraagt het IMG u om uw DigiD-gegevens mee te nemen en (indien mogelijk) een mobiele telefoon (voor een sms met verificatie van het gebruik van DigiD). Ook kan het handig zijn om de leveringsakte van uw woning en uw WOZ-beschikking (peildatum 1 januari 2019) die u dit jaar ontving mee te brengen.

Meer informatie

Contact met het Instituut Mijnbouwschade Groningen

Brochure waardedalingsregeling (2946 kb)

Aanvragen waardedalingsregeling

Coronamaatregelen Instituut Mijnbouwschade Groningen

logo IMG