Vragenuurtje over versterking in Ten Post

Speciaal voor de inwoners van Ten Post houden de gemeente en de NCG een vragenuurtje over de versterking. Dat is afgesproken met de Dorpstafel. De online bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners, met uitzondering van de Nije Buurt. Deze dorpsgenoten zitten in een andere fase.

Wat gebeurt er tijdens het vragenuurtje?

•    U wordt toegesproken door wethouder Roeland van der Schaaf
•    U krijgt alle informatie over de stand van zaken van de versterking in Ten Post
•    Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen de regio en de rijksoverheid: Wat betekenen deze afspraken voor u?

•    Vervolgens krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen.


Het vragenuurtje is op dinsdag 15 december, van 19.00 uur tot 20.00.

U kunt er bij zijn via de volgende link: www.tiny.cc/tenpost15-12

U kunt vooraf en tijdens de digitale bijeenkomst vragen mailen naar: versterkenenvernieuwen@groningen.nl
(Ook eventueel technische problemen tijdens de digitale bijeenkomst, kunt u hier per mail melden.)