Welkom op de Informatiemarkt Versterken & Vernieuwen 15 maart in Ten Boer!

We zijn nu een paar jaar bezig met de versterking in het gebied Ten Boer. Hoe staan we ervoor? Wat staat er voor 2023 op de planning? Ook op het gebied van dorpsvernieuwing is al veel gedaan. Tegelijkertijd moet er nog heel veel gebeuren. Medewerkers van de gemeente Groningen en andere organisaties gaan hierover graag met u in gesprek. Dat doen we tijdens een informatiemarkt op 15 maart van 16.00 – 20.00 uur in ons kantoor aan de A.H. Homanstraat 23 in Ten Boer.

Vanuit de gemeente vertellen medewerkers van het team Versterken en Vernieuwen en van het Gebiedsteam over het Lokaal Plan van Aanpak en actuele projecten en activiteiten. De dorpsbouwmeester is aanwezig, net als collega’s van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Naast medewerkers van de gemeente zijn aanwezig Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Instituut Mijnbouwschade (IMG), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), woningstichting Wierden en Borgen, Stut en Steun, Nationale Ombudsman en Woonzorg Nederland.

Bezoekers kunnen vrij rondlopen en medewerkers aanspreken als ze vragen of ideeën hebben, of het gesprek.

Luchtfoto-Blinkerdlaan-Ommelanderstraat-werkzaamheden