U bent hier

Ten Boer

Versterken en Vernieuwen

Op het gebied van versterken en vernieuwen gebeurt er veel in Ten Boer, want het dorp heeft te maken met de gevolgen van de gaswinning. Veel Ten Boersters hebben aardbevingsschade aan hun woning. Om te zorgen dat iedereen in een veilig huis kan wonen, loopt er op dit moment een aantal projecten die vallen onder het programma Versterken en Vernieuwen.

Wat speelt er allemaal in Ten Boer?

Blinkerdlaan/Ommelanderstraat

Hier zijn 99 adressen die vallen onder de sloop/nieuwbouw regeling. Daarvan zijn 16 huurwoningen van woningcoöperatie Wierden & Borgen en 18 huurwoningen zijn van Woonzorg Nederland, de rest is in particulier bezit. De uitvoering is in december 2021 begonnen met de sloop van het eerste woonblok. De verwachting is dat de woningen en het openbaar gebied van dit project eind 2024 klaar zijn. Lees hier meer over de inrichting van de openbare ruimte in de Blinkerdlaan/Ommelanderstraat.

Marskramer

Wierden en Borgen heeft 10 nieuwe woningen gebouwd, die voorlopig ingezet zijn voor de tijdelijke huisvesting van huurders uit het project Ommelanderstraat/Blinkerdlaan. 

Scholen

Kids2B, OBS de Huifkar (Kievitstraat) en CBS De Fontein (A.H. Homanstraat) zijn ondergebracht in een nieuw Kindcentrum. 
Basisschool De Poort (Emmerwolderweg) wordt versterkt en dat project wordt begeleid door de NCG.

Nieuwbouw Kievietstraat

Door aardbevingsschade aan het schoolgebouw, is basisschool De Huifkar verhuisd naar de Sportlaan. Het gebouw aan de Kievitstraat nr. 6 zal naar verwachting in 2025/2026 gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwe woningen. Daarvoor maakt de gemeente plannen. Die plannen bespreken wij met omwonenden, inwoners en vertegenwoordigers in Ten Boer. In de tussentijd beheert CareX het gebouw, die de ruimtes tijdelijk verhuurt.
Meer informatie over het project nieuwbouw Kievitstraat leest u op de website van de gemeente Groningen.

Plannen Woldwijk

Begin 2022 heeft de gemeente gesproken met de cv Woldwijk en de omwonenden over tijdelijke huisvesting. Daarnaast werd de bewoners gevraagd mee te denken over de ontwikkeling van het gebied op de lange termijn.
Er waren drie presentaties:

De Fazanthof

30 adressen van de Fazanthof vallen onder de sloop/nieuwbouw regeling. In augustus 2020 werd gestart met de sloop van de woningen aan de Fazanthof, om plaats te maken voor veilige, nieuwe woningen. De bewoners hebben tijdens de bouw aan de Boersterweg gewoond. Inmiddels zijn ze bijna allemaal terugverhuisd naar hun nieuwe woning.

Bouw Fazanthof april 2021

klik op de foto om te vergroten

 

 

De Hamplaats

Hier zijn 24 woningen gesloopt en herbouwd. De aanpak van het openbaar gebied is zo goed als afgerond. De meeste bewoners zijn inmiddels terug naar hun vertrouwde plekje aan de Hamplaats in een nieuwe, aardbevingsbestendige woning.

 

Nieuws