U bent hier

Ten Boer

Met de prachtige kloosterkerk, de oude molen, een rijk verenigingsleven, en voorzieningen als een zwembad, winkels en nog heel veel meer, biedt Ten Boer een fijne woonomgeving. Het is goed wonen in Ten Boer, het dorp bruist en er gebeurt een hoop.

Versterken en vernieuwen

Ook op het gebied van versterken en vernieuwen is er het nodige gaande in Ten Boer, want het dorp heeft te maken met de gevolgen van de gaswinning. Veel Ten Boersters hebben aardbevingsschade aan hun woning. Om te zorgen dat iedereen in een veilig huis kan wonen, loopt er op dit moment een aantal projecten die vallen onder het programma versterking en vernieuwing. Het programma versterking en vernieuwing is er om panden aardbevingsbestendig te maken en in dorpen de leefbaarheid te vergroten.

Koppelkans

Voor die leefbaarheid kijkt de gemeente naar ‘koppelkansen’. Zo gaan we er bijvoorbeeld voor zorgen dat de nieuwe woningen energiezuinig of energieneutraal zijn. Een koppelkans is ook het opnieuw inrichten van het openbaar gebied. En dat doen we graag samen met de inwoners.  U weet bijvoorbeeld welk speelveld nooit gebruikt wordt, of waar dat veld juist hard nodig is. Waar parkeerproblemen zijn of waar voorzieningen verbeterd kunnen worden.

Wat speelt er allemaal in Ten Boer

De Hamplaats

Hier zijn 24 woningen gesloopt en op dit moment vindt de nieuwbouw plaats. Over niet al te lange tijd kunnen de bewoners terug naar hun vertrouwde plekje aan de Hamplaats in een nieuwe, aardbevingsbestendige woning.

Blinkerdlaan/Ommelanderstraat

Hier zijn 99 adressen die vallen onder de sloop/nieuwbouw regeling.  Daarvan zijn 16 huurwoningen van woningcoöperatie Wierden & Borgen en 18 huurwoningen zijn van Woonzorg Nederland, de rest is in particulier bezit. Dit project zit nog in de planningsfase. Zoals het er nu uitziet, start de bouw van het eerste blok woningen medio 2021. De verwachting is dat de woningen en het openbaar gebied van dit project eind 2024 klaar zijn.

De Fazanthof

30 adressen van de Fazanthof vallen onder de sloop/nieuwbouw regeling. Op dinsdag 18 augustus werd gestart met de sloop van de eerste woning aan de Fazanthof, om plaats te maken voor veilige, nieuwe woningen. De bewoners, die nu tijdelijk aan de Boersterweg wonen, kwamen samen voor dit memorabele moment. Eind 2021 hopen ze terug te keren naar het nieuwe huis aan de Fazanthof.

Sloop woningen Fazanthof Ten Boer

Luchtfoto Fazanthof Ten Boer

Luchtfoto Fazanthof. Foto: Make it Blue Photography & Design

Marskramer

De voorbereidingen van een nieuwbouwproject zijn in volle gang. Er komen 10 nieuwe woningen, die voorlopig ingezet worden voor de tijdelijke huisvesting van huurders uit het project Ommelanderstraat/Blinkerdlaan. Nieuwsgierig? Bekijk de impressie op de site van Wierden en Borgen: https://www.wierdenenborgen.nl/projecten/ten-boer-standwerker

Scholen

Kids2B, OBS de Huifkar (Kievitstraat) en CBS De Fontein (A.H. Homanstraat) zijn ondergebracht in een nieuw Kindcentrum. Wat er met de leegstaande scholen gebeurt is nog niet zeker. Basisschool De Poort (Emmerwolderweg) wordt versterkt en dat project wordt begeleid door de NCG.

Tijdelijke woonruimte

Aan de Verlaatweg wordt nieuwe, tijdelijke woonruimte gebouwd voor de mensen wiens woning wordt gesloopt. Deze woningen worden weer afgebroken zodra de hele versterkingsoperatie klaar is en er geen tijdelijke woonruimte meer nodig is.

 

Nieuws

 • Fietsoversteekplaats Boersterweg

  Verschillende bewoners hebben hun zorgen geuit over de veiligheid van de fietsoversteekplaats aan de Boersterweg, ter hoogte van de tijdelijke huisvesting.

 • Nieuwbouw aan de Fazanthof begonnen

  Op zeer drassige grond aan de Fazanthof in Ten Boer is begonnen met de bouw van dertig nieuwe woningen. Ze komen op de plek van de huizen die in augustus zijn gesloopt in verband met de aardbevingsproblemen.

 • Scholen in Ten Boer doen stoelendans

  Door de verhuizing van de basisscholen de Fontein en de Huifkar naar het Kindcentrum zijn de twee schoolgebouwen leeg komen te staan. Voor beide locaties geldt dat de gemeente plannen gaat maken voor herontwikkeling.

 • Dorpscoaches Aardbevingen WIJ Ten Boer

  WIJ Ten Boer heeft twee dorpscoaches aardbevingen die u kunnen ondersteunen wanneer u problemen ervaart op emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied als gevolg van de aardbevingen.