U bent hier

Ten Boer

Versterken en vernieuwen

Op het gebied van versterken en vernieuwen is er het nodige gaande in Ten Boer, want het dorp heeft te maken met de gevolgen van de gaswinning. Veel Ten Boersters hebben aardbevingsschade aan hun woning. Om te zorgen dat iedereen in een veilig huis kan wonen, loopt er op dit moment een aantal projecten die vallen onder het programma versterking en vernieuwing. Het programma versterking en vernieuwing is er om panden aardbevingsbestendig te maken en in dorpen de leefbaarheid te vergroten.

Koppelkans

Voor die leefbaarheid kijkt de gemeente naar ‘koppelkansen’. Zo gaan we er bijvoorbeeld voor zorgen dat de nieuwe woningen energiezuinig of energieneutraal zijn. Een koppelkans is ook het opnieuw inrichten van het openbaar gebied. En dat doen we graag samen met de inwoners.  U weet bijvoorbeeld welk speelveld nooit gebruikt wordt, of waar dat veld juist hard nodig is. Waar parkeerproblemen zijn of waar voorzieningen verbeterd kunnen worden.

Wat speelt er allemaal in Ten Boer

De Hamplaats

Hier zijn 24 woningen gesloopt en de nieuwbouw is afgerond. Het openbaargebied wordt aangepakt. De meeste bewoners zijn inmiddels terug naar hun vertrouwde plekje aan de Hamplaats in een nieuwe, aardbevingsbestendige woning.

Blinkerdlaan/Ommelanderstraat

Hier zijn 99 adressen die vallen onder de sloop/nieuwbouw regeling. Daarvan zijn 16 huurwoningen van woningcoöperatie Wierden & Borgen en 18 huurwoningen zijn van Woonzorg Nederland, de rest is in particulier bezit. Dit project zit nog in de planningsfase. De verwachting is dat de woningen en het openbaar gebied van dit project eind 2024 klaar zijn.

De Fazanthof

30 adressen van de Fazanthof vallen onder de sloop/nieuwbouw regeling. In augustus 2020 werd gestart met de sloop van de eerste woning aan de Fazanthof, om plaats te maken voor veilige, nieuwe woningen. De bouw van de nieuwe woningen is gestart. De bewoners, die nu tijdelijk aan de Boersterweg wonen, kwamen samen voor dit memorabele moment. Eind 2021 hopen ze terug te keren naar het nieuwe huis aan de Fazanthof.

Bouw Fazanthof april 2021

klik op de foto om te vergroten

 

 

 

Marskramer

De voorbereidingen van een nieuwbouwproject zijn in volle gang. Er komen 10 nieuwe woningen, die voorlopig ingezet worden voor de tijdelijke huisvesting van huurders uit het project Ommelanderstraat/Blinkerdlaan. Nieuwsgierig? Bekijk de impressie op de site van Wierden en Borgen: https://www.wierdenenborgen.nl/projecten/ten-boer-standwerker

Scholen

Kids2B, OBS de Huifkar (Kievitstraat) en CBS De Fontein (A.H. Homanstraat) zijn ondergebracht in een nieuw Kindcentrum. Wat er met de leegstaande scholen gebeurt is nog niet zeker. Het schoolgebouw van De Fontein hebben we eerst voor een aantal maanden in tijdelijk beheer gegeven bij het bedrijf Carex. Dit doen wij om te voorkomen dat het pand wordt gekraakt en om ervoor te zorgen dat er toezicht is op het gebouw. Basisschool De Poort (Emmerwolderweg) wordt versterkt en dat project wordt begeleid door de NCG.

 

Online bijeenkomst 2 maart terugkijken

Op 2 maart was er een online bijeenkomst voor de inwoners van Ten Boer die in de week van 22 februari een brief hebben gekregen over de bestuursafspraken. In deze bijeenkomst werd verteld over de bestuursafspraken en we beantwoordden vragen, samen met de NCG.
U kunt deze sessie terugkijken via deze link https://youtu.be/IbTrRh1MUGo
 

Online bijeenkomst 8 april terugkijken

Op 8 april was er een online bijeenkomst voor de inwoners van Ten Boer over de bestuurlijke afspraken. Deze bijeenkomst was voor alle inwoners van Ten Boer. We hebben de NCG ook uitgenodigd om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. 
U kunt deze sessie terugkijken via deze link https://youtu.be/uD_YNh97bA0

 

Nieuws

  • Uitkomsten enquête inrichting openbaar gebied

    Eind vorig jaar werd aan de bewoners van de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan gevraagd (via een enquête) hoe het openbaar gebied er uit moet zien als de sloop/nieuwbouw klaar is. Lees hier de uitkomsten.

  • Nieuwsbrief Ten Boer is uit

    Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Versterken en Vernieuwen Ten Boer.
    Met daarin aandacht voor de bestuurlijke afspraken, een interview met wethouder Carine Bloemhoff over het Kindcentrum en de dorpsagenda.