Stem van Ten Boer op maandagmiddag in de bibliotheek

Woont u in één van de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer? En hebt u een idee om uw dorp mooier, socialer, veiliger, leuker of groener te maken? En wilt u hier graag wat hulp bij? Wij gaan hierover graag met u in gesprek. Vanaf 11 september zitten wij elke maandag (in plaats van op de dinsdag) in de bibliotheek, van 14.00-16.00 uur.

De Stem van Ten Boer is een online platform. Daarnaast organiseren we ontmoetingen en bijeenkomsten om met u in gesprek te gaan. U kunt uw ideeën digitaal delen op https://stemvan.groningen.nl/budgets/10. Scroll hiervoor naar beneden om uw dorp aan te klikken. Ook kunt u reageren op ideeën van anderen. Bijvoorbeeld met tips of omdat u mee wilt doen. We zijn benieuwd naar uw idee of reactie.  

Idee ingediend?

Als u een idee hebt ingediend, neemt het gebiedsteam Ten Boer van de gemeente contact met u op. We gaan dan samen aan de slag met de uitvoering. Wat we niet direct kunnen realiseren, wordt een meerjaren uitvoeringsagenda per dorp.

Achtergrond

De voormalige gemeenteraad van Ten Boer heeft in 2016 de dorpsvisies van haar dorpen vastgesteld. De gemeente Groningen heeft in 2021 samen met de inwoners een plan gemaakt om deze visies te actualiseren en te realiseren door er een Dorpsagenda (dus wie, waar en hoe) aan te koppelen. Het uitgangspunt blijft daarbij de dorpsvisie(s).  Omdat tijden veranderen, sommige delen van de dorpsvisies al gerealiseerd zijn, er nieuwe inzichten, kansen of ideeën zijn ontstaan, is de uitvoeringsagenda een levende agenda die doorlopend geactualiseerd kan worden. 

Vragen of hulp nodig?

Hebt u vragen? Mail naar gebiedsteamtenboer@groningen.nl. Wilt u wat hulp bij het delen van uw ideeën? Kom dan bij ons langs. Vanaf 11 september kan dat elke maandag tussen 14.00 en 16.00 uur in de bibliotheek van Ten Boer, Koopmansplein 9.

Veur mekoar, met mekoar!