Uitkomsten enquête inrichting openbaar gebied

Eind vorig jaar werd aan de bewoners van de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan gevraagd (via een enquête) hoe het openbaar gebied er uit moet zien als de sloop/nieuwbouw klaar is.

In deze enquête vroegen we bewoners waar ze knelpunten en kansen zagen. In maart volgde een tweede enquête. In deze enquête zijn we dieper ingegaan op thema's in de buurt. De uitkomsten van de tweede enquête gebruiken wij bij de verdere uitwerking van de herinrichting van de openbare ruimte. Bureau HKB Stedenbouwkundigen gaat samen met de gemeente aan de slag met deze uitkomsten. We maken eerst een schetsontwerpen. Dit schetsontwerp geeft een goed beeld van hoe uw straat en de plantsoenen ingericht kunnen worden. Dit tekenen neemt enkele maanden in beslag. Dit schetsontwerp wordt vervolgens met de bewoners besproken en verder uitgewerkt. Samen met de bewoners komen we tot een goede en passende inrichting van de buurt

De resultaten enquête 1
 

Groen

1588-enquête-groen

(klik op de afbeeldingen om te vergroten)

 

 

 

 

Ontmoeten

1588-enquête-ontmoeten

 

 

 

 

 

Parkeren en verkeer

1588-enquête-parkeren-en-verkeer-veiligheid-en-inrichting

 

 

 

 

 

Spelen en bewegen

1588-enquête-spelen-en-bewegen

 

 

 

 

 

Water

1588-enquête-water

 

 

 

 

 

De resultaten enquête 2