U bent hier

Ten Post

In Ten Post gaat de komende jaren veel gebeuren. Waar het kan, pakken we versterking en dorpsvernieuwing in samenhang met elkaar aan. Huizen worden vervangen of versterkt en dat biedt een goede kans om het openbaar gebied ook aan te pakken.

De dorpsvernieuwing van het dorp Ten Post is een samenwerking van bewoners, woningcorporatie Wierden en Borgen, Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Groningen. We gaan het de komende jaren in verschillende stappen uitvoeren. De eerste stap is de herontwikkeling van de Nije Buurt. Hier is de versterkingsopgave inmiddels in volle gang.

Dorpsagenda

Samen zijn we bezig om een uitvoeringsprogramma voor het dorp op te stellen, waarin per thema de belangrijkste opgaven worden beschreven. Waar koersen we de komende jaren op zodat Ten Post mooier, sterker en duurzamer uit de versterking komt? De dorpsagenda richt zich op verschillende thema’s. Het uiteindelijke gezamenlijke doel is dat het dorp sterker en mooier uit het proces tevoorschijn komt. De dorpsagenda wordt de komende tijd uitgewerkt in een uitvoeringsagenda met verschillende acties en projecten.

Wat speelt er allemaal in Ten Post?

Openbare ruimte dorpshart

In Ten Post gaan we op twee plekken aan de slag met de openbare ruimte. Ten eerste gaat het om enkele verbeteringen voor het dorpshart. Concreet gaat het hierbij om het herinrichten van de Oude Linten.

Herontwikkeling Nije Buurt

We gaan aan de slag met de openbare ruimte in de Nije Buurt. In de Nije Buurt staan 148 woningen (waaronder 61 corporatiewoningen). Deze 148 woningen komen in aanmerking voor een sloop- nieuwbouwtraject of een versterkingstraject van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ook zijn er twee scholen en één kerkgebouw in de wijk.

Herontwikkeling Nije Buurt - straat

De hele Nije Buurt gaat op de schop. Ook het openbaar gebied wordt aangepakt. Waar het kan, maken we van de gelegenheid gebruik om de wijk opnieuw in te richten, te verbeteren en groener te maken dan het nu is.

Huis van Ten Post

De inwoners van Ten Post hebben via de dorpsvisie en verschillende bijeenkomsten aangegeven een centrale plek voor ontmoeting en activiteiten te missen in het dorp. In de gestarte dorpsvernieuwing in Ten Post gaan we dit dorpshart realiseren. We zien het als een belangrijke ontwikkeling voor initiatieven op het gebied van wonen, werken en zorg. Hiermee behouden en versterken we de leefbaarheid in het dorp en zorgen we er voor dat Ten Post aantrekkelijker wordt voor nieuwe bewoners.

Samen met vertegenwoordigers van het dorpshuis, basisschool De Wieken, de Protestante Gemeente en  sportvereniging TEO werken we aan een nieuw multifunctioneel gebouw: het Huis van Ten Post. De locatie voor het nieuwe gebouw is achter het huidige dorpshuis. Samen zijn we bezig om meerdere activiteiten en initiatieven, zoals bijvoorbeeld zorg en jeugd, in het nieuwe gebouw onder te brengen.

Ten Post duurzaam

Samen met inwoners van Ten Post willen we de kans grijpen om de versterkingsoperatie aan om duurzamer te worden. We willen ook voorkomen dat er door de versterking een tweedeling in het dorp ontstaat wat betreft de hoogte van de energierekening.

Ongeveer 40 procent van de woningen in Ten Post zit in een sloop-nieuwbouw traject. Het betekent dat deze nieuwe woningen worden verduurzaamd en krijgen de bewoners een lagere energierekening.

De overige woningen in Ten Post (60%) zitten in het versterkingsprogramma en worden indien nodig versterkt. Aan de dorpstafel Ten Post is afgesproken dat er naar wordt gestreefd om alle huizen in Ten Post energiezuinig te maken. Een van de instrumenten hiervoor is de SNN-subsidie voor verduurzaming. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om een aanvullende subsidieregeling voor duurzame woningen in Ten Post in het leven te roepen.

Sociale activiteiten in Ten Post

Samen met WIJ Groningen ondersteunen we  diverse verenigingen en initiatieven bij het organiseren van sociale activiteiten en projecten in Ten Post. Om zo bij te dragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in Ten Post.

Nieuws Ten Post

 • Aankondiging inloopdag herontwikkeling Nije Buurt - Ten Post

  Wilt u weten hoe de Nije Buurt er straks uit ziet? Kom dan op woensdag 30 november a.s. naar de Inloopdag Herontwikkeling Nije Buurt. Daar kunt u het ontwerp voor de openbare ruimte bekijken. Ook kunt u met medewerkers van de gemeente in gesprek over de laatste ontwikkelingen in de Nije Buurt.

   

 • Werkzaamheden NAM-locatie Medenweg Ten Post

  gasvlamDe NAM is begonnen om de putten van de gaswinningslocatie aan de Medenweg in Ten Post definitief af te sluiten. Het karwei duurt zo’n 16 weken. De werkzaamheden kunnen overdag, ’s avonds en ’s nachts plaatsvinden. Transporten vinden zoveel mogelijk overdag plaats. Omwonenden kregen hierover een brief van de NAM.

 • Nieuwe gezichten team Ten Post Gemeente Groningen

  Harold van Emst

  Er zijn een aantal wisselingen binnen team Ten Post van Versterken en Vernieuwen. Gebiedsregisseur Radboud Reuvekamp gaat verhuizen naar het zuiden van het land en verplaatst daarmee ook zijn werkterrein: “De afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier gewerkt aan een versterkt en vernieuwd Ten Post. We hebben behoorlijke stappen gemaakt en ik heb er vertrouwen in dat mijn opvolger met volle vaart zal werken aan de toekomst van Ten Post. Ik wens jullie een super Ten Post toe.” Radboud wordt opgevolgd door Harold van Emst.

 • Overgangsperiode Waardedalingsregeling tot 1 januari 2023

  Te/koop/IMG/waardedaling/7/juli

  De Waardedalingsregeling wordt per 1 januari 2023 aangepast naar de geactualiseerde methode. Er komt daarmee een ruime overgangsperiode. Het stelt iedereen in de gelegenheid een aanvraag te doen onder de voorwaarden van de huidige methode. Lees hier het hele bericht.

 • Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen vanaf 6 juli in stappen open

  Waar knapt jouw huis van op?

  De subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van 10.000 euro gaat vanaf 6 juli 2022 in stappen – per gemeente – open. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen vanaf 27 juli respectievelijk 3 augustus de subsidie van €10.000 euro aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit kan tot en met 31 december 2025. Lees hier het hele bericht.