U bent hier

Nieuws Ten Post

Aankondiging inloopdag herontwikkeling Nije Buurt - Ten Post

Wilt u weten hoe de Nije Buurt er straks uit ziet? Kom dan op woensdag 30 november a.s. naar de Inloopdag Herontwikkeling Nije Buurt. Daar kunt u het ontwerp voor de openbare ruimte bekijken. Ook kunt u met medewerkers van de gemeente in gesprek over de laatste ontwikkelingen in de Nije Buurt.

 

Werkzaamheden NAM-locatie Medenweg Ten Post

gasvlamDe NAM is begonnen om de putten van de gaswinningslocatie aan de Medenweg in Ten Post definitief af te sluiten. Het karwei duurt zo’n 16 weken. De werkzaamheden kunnen overdag, ’s avonds en ’s nachts plaatsvinden. Transporten vinden zoveel mogelijk overdag plaats. Omwonenden kregen hierover een brief van de NAM.

Nieuwe gezichten team Ten Post Gemeente Groningen

Harold van Emst

Er zijn een aantal wisselingen binnen team Ten Post van Versterken en Vernieuwen. Gebiedsregisseur Radboud Reuvekamp gaat verhuizen naar het zuiden van het land en verplaatst daarmee ook zijn werkterrein: “De afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier gewerkt aan een versterkt en vernieuwd Ten Post. We hebben behoorlijke stappen gemaakt en ik heb er vertrouwen in dat mijn opvolger met volle vaart zal werken aan de toekomst van Ten Post. Ik wens jullie een super Ten Post toe.” Radboud wordt opgevolgd door Harold van Emst.

Overgangsperiode Waardedalingsregeling tot 1 januari 2023

Te/koop/IMG/waardedaling/7/juli

De Waardedalingsregeling wordt per 1 januari 2023 aangepast naar de geactualiseerde methode. Er komt daarmee een ruime overgangsperiode. Het stelt iedereen in de gelegenheid een aanvraag te doen onder de voorwaarden van de huidige methode. Lees hier het hele bericht.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen vanaf 6 juli in stappen open

Waar knapt jouw huis van op?

De subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van 10.000 euro gaat vanaf 6 juli 2022 in stappen – per gemeente – open. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen vanaf 27 juli respectievelijk 3 augustus de subsidie van €10.000 euro aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit kan tot en met 31 december 2025. Lees hier het hele bericht.

Zonnige Bieproat markt in Ten Post

In Ten Post werken we samen hard aan het dorp. Zo wordt er volop gebouwd in de Nije Buurt, zitten we in de voorbereiding van het Huis van Ten Post en organiseren we leuke activiteiten in het dorp. Om elkaar op de hoogte te houden én te betrekken bij deze werkzaamheden, organiseerden we op 15 juni een Bieproat markt.

Bieproat markt Ten Post op 15 juni

Op woensdag 15 juni 2022 organiseren wij weer een Bieproat Markt bij
Dorpshuis ‘t Holt. Komt u ook? We praten u bij over de laatste
ontwikkelingen in het dorp. Zoals de stand van zaken rondom het Huis
van Ten Post en Nije Buurt. Verschillende dorpsinitiatieven presenteren
zich en gaan met u in gesprek!

Bieproaten

Omdraaien eenrichtingsverkeer Oldenhuisstraat Ten Post

Eenrichtingsverkeer Oldenhuisstraat

Komend jaar worden drie sloop-/nieuwbouwtrajecten uitgevoerd met drie verschillende aannemers. Ook wordt er verder gewerkt aan het aanleggen van kabels en leidingen in de straten. Om het bouwverkeer in goede en veilige banen te leiden, wordt de rijrichting van de Oldenhuisstraat tijdelijk (tot 1 januari 2023) omgedraaid.