Nieuw multifunctioneel gebouw voor Ten Post: Huis van Ten Post

Het college van B&W heeft besloten het Huis van Ten Post te realiseren. Deze nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie kan gerealiseerd worden op de sportvelden achter het huidige dorpshuis in Ten Post aan de B. Kuiperweg. En biedt straks plek aan het dorpshuis, de school, kinderopvang, sportclub en aan de kerk.


Het huidige dorpshuis is verouderd en sterk gesloten naar de weg toe. De verenigingen en bewoners hebben gevraagd om modernisering en een aanpak die de ontmoetingsfunctie voor het dorp veiligstelt. Ten Post gaat voor een sociaal, economisch en fysiek duurzaam Huis van Ten Post. Een ‘thuis’ dat als vitaal en centraal ontmoetingspunt in het dorp gaat fungeren.
Al in de voormalige gemeente Ten Boer is gestart met het proces om te komen tot een Huis van Ten Post. De thematafel Huis van Ten Post is in 2018 inhoudelijk van start gegaan met als doel om te verkennen of er een mogelijkheid was om de versterking van de school, de versterking van het dorpshuis/gymzaal en de (toen nog verwachte) versterking van de kerk met elkaar samen te laten gaan in een nieuw multifunctioneel gebouw. Dit was en is ook de uitdrukkelijke wens van het dorp. De gedachte hierbij is: alle onderdelen apart gaan het moeilijk hebben in de toekomst maar samen versterken ze elkaar en is het mogelijk om een toegevoegde waarde te creëren voor het dorp.


Bewoners Huis van Ten Post

De toekomstige bewoners van het Huis van ten Post zijn CBS De Wieken, Protestante gemeente De Hoeksteen, Dorpshuis ’t Holt en Sportvereniging TEO. Ook de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt is aangeschoven voor een verkenning voor eventuele deelname als vaste huurder.
Op de gekozen locatie is meer dan voldoende ruimte voor een gebouw van 1540m2 waarbij 500m2 voor CBS De Wieken en voor de aanleg van een nieuwe openbare ruimte rondom het gebouw voor ontmoeten en natuurspelen. Denk aan ruimte voor een beweegtuin, een schoolmoestuin of aan een trapveldje. Ook is er veel ruimte rondom het nieuwe gebouw voor de aanleg van een (groen) schoolplein en voor een kiss & ride. De plannen worden samen met de bewoners verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.

Meer informatie

Meer informatie over het Huis van ten Post is te vinden via de actuele B&W besluiten via https://gemeente.groningen.nl/benw-besluiten ‘Realisering Huis van ten Post’.

Huis van Ten Post Situatietekeningklik op de afbeelding om te vergroten