Nieuwe kabels en leidingen in de Nije Buurt

In de Nije Buurt in Ten Post wordt hard gewerkt aan het versterken of slopen en nieuw bouwen van woningen, om deze beter bestand te maken tegen aardbevingen. Hiervoor worden nieuwe hoofdleidingen en kabels gelegd voor water, elektriciteit, televisie, internet en telefoon. Aannemer Visser & Smit Hanab (VSH) voert deze werkzaamheden uit.

nieuwe kabels en leidingen in Nije Buurt Ten Post

Werkzaamheden

In totaal is VSH ongeveer een jaar in de Nije Buurt aan het werk om alle nieuwe hoofdleidingen aan te leggen. De bouwkeet voor de medewerkers van VSH staat bij de Lessenaar. Op maandag 30 november 2020 beginnen de werkzaamheden.

Als eerste zijn de straten Oldenhuisstraat en Jan Zijlstraat aan de beurt. Daarna komen de andere straten in de Nije Buurt aan de beurt. Ook legt VSH de kabels en leidingen aan op de Amca-locatie aan de B. Kuiperweg. Om de Amca-locatie worden tijdelijke woningen gebouwd.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Als de werkzaamheden in uw straat worden uitgevoerd, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Voor de werkzaamheden wordt er gegraven in uw straat. Veel leidingen en kabels liggen op dit moment in voortuinen van woningen. De nieuwe leidingen en kabels worden onder het trottoir gelegd.

U hoeft niet thuis te blijven voor de werkzaamheden. Wel kunt u overlast ervaren van de werkzaamheden in uw straat. Met aannemer VSH is afgesproken dat u altijd bij uw woning kunt komen. Het kan wel zijn dat er tijdelijk een rijplaat over het trottoir ligt om de toegang mogelijk te maken.

Planning in de komende maanden

De komende periode wordt in de volgende straten gewerkt:

  • Oldenhuisstraat (zuidzijde) vanaf de Rijksweg tot en met de hoek Jan Zijlstraat/Hendrik Veldmanstraat.
  • Jan Zijlstraat (zowel de zuidzijde als de noordzijde).

Omdat de Nije Buurt een bijzondere historische ondergrond heeft, worden de werkzaamheden begeleid door een archeoloog.

Voor de woningen van Wierden en Borgen aan de noordzijde van de Jan Zijlstraat worden ook de huidige leidingen en kabels naar de woningen weggehaald. Dit kan omdat deze woningen op dit moment leeg staan. Voor de woningen aan de zuidzijde van de Jan Zijlstraat worden de huidige leidingen en kabels pas weggehaald als de eigenaren verhuisd zijn naar een tijdelijke woning. 

In de periode 24 december 2020 tot 11 januari 2021 wordt er niet gewerkt. Met VSH is afgesproken dat er in deze periode geen trottoirs open liggen.

Aanleg glasvezel

In de provincie Groningen is KPN aan het werk om hun netwerk te vervangen door glasvezel. Afgesproken is dat KPN zo veel mogelijk aansluit bij de werkzaamheden van VSH in de Nije Buurt.