Start werkzaamheden in de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat

De sloop enĀ  nieuwbouw van zestien woningen in de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat in Ten Post begint binnenkort.

Het is een project van woningstichting Wierden en Borgen, uitgevoerd door Jorritsma Bouw. Samen proberen zij overlast voor omwonenden en omgeving zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Volgens planning wordt in februari 2021 begonnen met de sloopwerkzaamheden. Uit veiligheidsoverwegingen is de bouwplaats afgesloten voor onbevoegden. Ook bij de transporten wordt gelet op veiligheid. De Oldenhuisstraat wordt geregeld deels afgesloten. Via de H. Veldmanstaat blijven de school en het schoolplein op een veilige wijze bereikbaar.

Vragen

De bewoners worden met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Heeft u als bewoner vragen, dan kunt u die mailen naar communicatie@jorritsmabouw.nl.