Versterkingsprogramma Ten Post - Nieuws van de NCG

In de nieuwsbrief die begin december in Ten Post is verspreid, stond een kort bericht van Nationaal Coördinator Groningen over de stand van zaken in Ten Post. Hieronder de volledige tekst. 

Alle particuliere woningen in Ten Post zitten in het versterkingsprogramma, maar wel in verschillende fasen. Sommige woningen zijn al versterkt, andere worden op dit moment gesloopt om plaats te maken voor aardbevingsbestendige nieuwbouw. Weer andere woningen worden opgepakt door het Bedrijfsbureau BI en er zijn eigenaren die wachten op het versterkingsadvies van hun woning. 

Beoordelingen woningen aan het Oude Lint
Alle woningen aan het Oude Lint zijn onderzocht en worden op dit moment beoordeeld of de woning voldoet aan de veiligheidsnorm. Sommige eigenaren hebben al een versterkingsadvies ontvangen. De eigenaren die nog geen versterkingsadvies van hun woning hebben, ontvangen dit in 2022.

Versterken in de Nije Buurt
Een groot deel van de particuliere woningen in de Nije Buurt komt in aanmerking voor sloop en nieuwbouw. Omdat niet alle woningen tegelijk gesloopt en nieuw gebouwd kunnen worden, zijn deze woningen in drie fasen ingedeeld:

•    29 woningen in Jan Zijlstraat en Tuwingastraat
Begin november begon aannemer Hesco Bouw met het slopen van de eerste woningen en vervolgens met de bouw van de nieuwe aardbevingsbestendige woningen. De oplevering van deze nieuwe woningen staat gepland in het najaar van 2022. Tot die tijd wonen de meeste eigenaren in tijdelijke huisvesting aan Huisburen. Een paar eigenaren regelden zelf tijdelijke huisvesting.

Sloop particuliere woningen Ten Post  klik op afbeelding om te vergroten

 

 

•    13 woningen in Oldenhuisstraat
Aannemer Brands Bouw en HJK Architecten leggen samen met de eigenaren de laatste hand aan de ontwerpen voor de nieuw te bouwen aardbevingsbestendige woningen. De verwachting is dat de eigenaren eind dit jaar / begin volgend jaar verhuizen naar de tijdelijke woningen aan Fivelhuizen. Nadat iedereen verhuisd is, worden de woningen gesloopt. Daarna start de bouw van de nieuwe, aardbevingsbestendige woningen.

•    Ongeveer 35 woningen in de Hendrik Veldmanstraat, Tammingastraat, Tuwingastraat en Johan Rengersstraat
De rijksoverheid mag alleen opdrachten aan aannemers (en onderaannemers) geven volgens bepaalde procedures. Daarom loopt voor dit project een Europese aanbesteding. De geselecteerde marktpartijen hebben een aanbieding gedaan. NCG beoordeelt en vergelijkt de aanbiedingen op de prijs en de kwaliteit. De twee beste marktpartijen presenteren zich half december aan de eigenaren. De eigenaren kiezen welke marktpartij hun woningen gaat slopen en nieuw bouwen. 

Versterken met Bedrijfsbureau BI
In Ten Post worden 32 woningen aangepakt door het Bedrijfsbureau BI  Moet een woning in dit traject worden versterkt? Dan wordt samen met de eigenaar een ontwerp gemaakt en voert bouwbedrijf Van Wijnen de werkzaamheden uit.

In het traject zitten 16 adressen. Deze adressen liggen aan de B. Kuiperweg, Damsterdiep-Zuidzijde en Johan Rengersstraat. De opnames van de woning starten volgens planning begin 2022. Naar verwachtng zijn de uitvoeringsontwerpen in het tweede kwartaal van 2022 klaar. Daarna worden de versterkingsmaatregelen uitgevoerd.

Het Bedrijfsbureau BI voert ook de Praktijkaanpak uit. In Ten Post gaat het om 16 adressen aan de Oldersumerweg en Vlamoven. Op een enkel adres na, zijn alle opnames gedaan. Voor de woningen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, start de uitvoering in het eerste kwartaal van 2022.

Tijdelijke huisvesting
In Ten Post heeft Jan Snel in opdracht van NCG tijdelijke woningen gebouwd. Deze tijdelijke woningen zijn voor eigenaren die tijdens de versterking van hun woning niet in hun woning kunnen blijven wonen. Er zijn twee locaties met tijdelijke woningen. De locatie Huisburen langs de N360 is al langer in gebruik. Ook de tijdelijke woningen op de voormalige AMCA-locatie aan de B. Kuiperweg zijn klaar. De nieuwe straatnaam voor deze woningen is Fivelhuizen.

Alle woningen aan Fivelhuizen hebben platte daken. Er staan verschillende soorten woningen. De twee-onder-een kapwoningen hebben drie slaapkamers op de eerste verdieping en twee slaapkamers op de begane grond. De gelijkvloerse woningen hebben twee slaapkamers op de begane grond. De aangepaste woningen zijn ook gelijkvloers en hebben drie slaapkamers op de begane grond. Het aantal personen dat in hetzelfde huis woont, bepaalt mede welk type tijdelijke woning bewoners krijgen toegewezen.