U bent hier

Thesinge

Versterken en vernieuwen

Versterking van christelijke basisschool De Til staat gepland voor 2021. Verder zijn er in Thesinge, los van het herstel van individuele schadegevallen, geen projecten op het gebied van versterking in voorbereiding. De voorbereidingen voor een dorpsvernieuwingstraject lopen, in overleg met inwoners van het dorp.

Nieuws

 • Te laat voor € 10.000 subsidie?

  Al duizenden huiseigenaren vroegen in totaal 75 miljoen euro subsidie aan voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. Bijvoorbeeld met zonnepanelen of een nieuwe keuken. Staat ook jouw huis in het aardbevingsgebied, maar is het geen onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen? Vanaf begin 2022 kun je in de tweede ronde alsnog subsidie aanvragen. Er is dan in totaal 150 miljoen euro beschikbaar.

 • Subsidies versterkingsopgave aanvragen bij SNN

  In november 2020 hebben het Rijk en de regio bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterkingsopgave. Inmiddels heeft elke eigenaar van een woning die is opgenomen in het Lokale Plan van Aanpak van de gemeente een brief gekregen. Daarin staat of deze woning in Blok A, B of C is ingedeeld en voor welke subsidie zij in aanmerking kunnen komen.

 • Typologieaanpak gaat van start

  Op 24 juni 2021 hebben de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de start van de typologie-aanpak aangekondigd. Dit is een belangrijke stap om te komen tot versnelling van de versterking in het aardbevingsgebied.

 • Pilot Architect aan Zet

  Architect aan Zet (AAZ) is een manier om vergunningsvrij bouwen en verbouwen binnen de versterkingsopgave mogelijk te maken. Het doel is om ver- of nieuwbouwinitiatieven sneller en gemakkelijker