U bent hier

Thesinge

Thesinge is een dorp met een prachtige oude kern rondom de kloosterkerk. Het dorp telt een kleine 600 inwoners. De ‘skyline’ van Thesinge wordt bepaald door de torenspits en de molen Germania.

Versterken en vernieuwen

Versterking van christelijke basisschool De Ti’ staat gepland voor 2021. Verder zijn er in Thesinge, los van het herstel van individuele schadegevallen, geen projecten op het gebied van sloop, nieuwbouw of dorpsvernieuwing in voorbereiding.