Gemeente helpt bij probleem funderingen aardbevingsgebied

De gemeente Groningen doet op korte termijn onderzoek naar funderingsproblemen bij dertien woningen in Woltersum. Het gaat om een pilot, die mogelijk navolging krijgt in het hele dorp.

Veel inwoners van Woltersum hebben niet alleen te maken met aardbevingsschade of versterkingsmaatregelen aan hun huis, ook speelt er soms funderingsproblematiek mee.‘De problemen zijn heel complex en ze komen allemaal terecht op het bordje van de bewoner, die vaak al jarenlang in de stress zit. Wij willen helpen en proberen om een integrale oplossing te bieden. Het is bovendien een aanzet om de versterking in Woltersum eindelijk op gang te brengen,’ zegt wethouder Roeland van der Schaaf.

Veengrond
De dertien woningen waar nu de eerste funderingsonderzoeken worden gedaan, hebben aardbevingsschade, moeten worden versterkt, en kampen in sommige gevallen ook nog met funderingsproblemen. Een deel van Woltersum ligt namelijk op veenbodem. Verdroging van deze ondergrond kan verzakking van huizen veroorzaken.

De funderingsonderzoeken worden uitgevoerd door een extern bureau, dat is geselecteerd in overleg met bewoners. Voor de vergoeding van de onderzoeken wordt een subsidie verleend van maximaal €10.000. Als uit een onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren aan de fundering van het betreffende huis, dan wil de gemeente subsidie beschikbaar stellen voor het herstel met een maximum van €100.000. De herstelkosten voor funderingen die andere partijen als NCG en IMG vergoeden worden in mindering gebracht. De gemeente betaalt dit uit gelden die vorig jaar door het Rijk aan de regio zijn toegekend. Dit om een einde te maken aan de discussie over de complexiteit in de bodem en wat dit voor schade aan de woningen veroorzaakt. En daarbij bewoners weer perspectief te bieden.

Samenwerking
Herstel van funderingsproblemen wordt bovendien gecombineerd met reparatie van eventuele aardbevingsschade en versterkingsmaatregelen. In Woltersum werken de gemeente, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nauw samen om bouwoverlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken.

De eerste funderingsonderzoeken worden nog deze maand afgerond. Als de pilot goed verloopt, dan wordt de aanpak over het hele dorp uitgerold. En zal aan de gemeenteraad gevraagd worden hiervoor een subsidieregeling vast te stellen.