Gemeenteraad akkoord met verhogen maximumbedrag subsidie aanpak funderingen Woltersum

De gemeenteraad van Groningen ging op 16 februari akkoord met het voorstel van het college van B&W om het maximumbedrag voor de funderingssubsidie in Woltersum te verhogen van 100.000 euro incl. btw naar 150.000 euro incl. btw. In sommige gevallen blijkt 100.000 euro namelijk niet genoeg voor herstel van funderingsschade. Dat gaat dan bijvoorbeeld om woningen zonder kruipruimte of om huizen die groter zijn dan gemiddeld.

De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat bewoners zelf de meerkosten voor hun rekening moeten nemen. Daarom wordt het maximumbedrag nu verhoogd. Daar is geld voor omdat onderzoek aantoont dat niet bij alle huizen in Woltersum de fundering hersteld of vernieuwd moet worden. Daar was het maximale subsidiebedrag wel op gebaseerd. De subsidie kan worden aangevraagd via SNN, www.snn.nl/particulier.

Meer informatie

Download hier de brochure en andere documenten over de funderingssubsidie:

Achtergrond

Veel inwoners van Woltersum hebben niet alleen te maken met aardbevingsschade of versterkingsmaatregelen aan hun huis, ook speelt er soms funderingsproblematiek mee. In een deel van Woltersum speelt een hooggelegen grondlaag van veen hierbij een rol. Verdroging van deze ondergrond kan verzakking van huizen veroorzaken.

Funderingsschade wordt niet hersteld door de NCG of op kosten van het IMG. Funderingsproblemen kunnen herstel van de woning in de weg staan. Dat leidt tot een vertraging bij versterking en schadeherstel. Met deze subsidie biedt de gemeente Groningen de inwoners van Woltersum een oplossing aan.