“In Woltersum is samenwerking het sleutelwoord”

Aardbevingsschade, mogelijk problemen met funderingen, versterkingen van huizen: er moet veel gebeuren in Woltersum. De gemeente Groningen, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) hebben de handen ineen geslagen. Samen met de bewoners gaan we aan de slag.

Wethouder Roeland van der Schaaf beloofde het onlangs al in een filmpje: ,,We proberen als instanties, gemeente, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de aardbevingsproblematiek in uw dorp in goede samenwerking en voortvarend op te lossen. De komende tijd zullen we u hierover goed informeren. En u kunt bij ons terecht met uw vragen.’’

Voorrang

Op verzoek van ongeruste inwoners is er afgelopen zomer door de gemeente en NCG afgesproken dat het dorp met voorrang wordt behandeld en dat er versneld versterkingsadviezen worden opgeleverd. ,,We zijn hard aan het werk gegaan’’, vertelt NCG-directeur Peter Spijkerman. ,,Er zijn bijna honderd versterkingsadviezen klaar, daar komt iedere week een stapeltje bij.’’ Spijkerman benadrukt dat bij versterking van huizen goed wordt geluisterd naar de wensen van de bewoners. ,,We willen het samen met u doen.’’

Afspraken

Speciaal voor Woltersum is inmiddels een kernteam geformeerd om de komende tijd de versterking, de funderingsproblemen en de schade per woonadres, in een keer aan te pakken. Wethouder Van der Schaaf: ,,We willen niet de verwachting wekken dat alles in no time gefixt is. Er moet veel gebeuren. Maar we zijn blij dat er inmiddels geld beschikbaar is gesteld en dat we er in zijn geslaagd om goede afspraken te maken. We verwachten nu in Woltersum de problemen verantwoord te kunnen oplossen.’’

Funderingen

In Woltersum is op een aantal adressen ook sprake van funderingsproblemen. Daarom wordt in opdracht van de gemeente in januari de ondergrond van het hele dorp in kaart gebracht, gevolgd door een onderzoek naar de funderingen van de huizen. De uitkomsten daarvan kunnen sterk verschillen: bij veel woningen hoeft mogelijk niets te gebeuren, bij andere zijn wel maatregelen nodig. Er hoeven in principe geen nieuwe versterkingsadviezen gemaakt te worden.

Schadeherstel

Ook bewoners die aardbevingsschade hebben, maar nog geen vergoeding hebben gekregen, mogen ervoor kiezen het schadeherstel samen met de versterking te laten uitvoeren en te laten herstellen. Voorzitter Bas Kortmann van het IMG: ,,We zullen nog openstaande of nieuwe schademeldingen met voorrang afhandelen, als ze tegelijk met eventuele versterking en funderingsproblemen worden aangepakt. Zo wordt een integrale oplossing mogelijk en daarmee ook een duurzaam herstel.”

Bestuurlijke afspraken

De afgelopen weken was in het nieuws dat de gemeenten in het aardbevingsgebied bestuurlijke afspraken hebben gesloten met de Rijksoverheid. Bewoners krijgen hierdoor een extra keuzemogelijkheid.

De bovenstaande tekst komt uit een nieuwsbrief voor Woltersum namens de gemeente Groningen, NCG en het IMG. Bekijk hier de gehele nieuwsbrief.

Actuele informatie vindt u op de dorpspagina van Woltersum.