Voorbereidingen sloop en nieuwbouw woningen Wierden en Borgen aan de Dobbestraat in Woltersum in volle gang

Aan de Dobbestraat staan al geruime ruime tijd woningen van Wierden en Borgen leeg. Deze woningen staan leeg omdat deze gesloopt worden en er nieuwbouw voor in de plaats komt.

In overleg met het dorp en de gemeente is ervoor gekozen dat er weer acht woningen terugkomen. Vier woningen aan de Dobbestraat en vier woningen elders in Woltersum. De grond die hierbij vrijkomt, wordt mogelijk bij de plannen van de nieuwbouw van de school betrokken.

Sinds vorig jaar is Wierden en Borgen is gesprek met de bewoners die aangegeven hebben te willen terugkeren in de nieuwbouw. Daaruit is het plan voor vier flexibele woningen gekomen. Dit zijn woningen met een badkamer en slaapkamer op de begane grond en twee slaapkamers op de verdieping. Deze woningen zijn daarom geschikt voor alle doelgroepen.

De voorbereidingen voor de sloop en nieuwbouw zijn in volle gang. Hierdoor is het mogelijk dat er af en toe wat activiteit zichtbaar is op de locatie. De vergunning voor sloop en de bouw is eind vorig jaar bij de gemeente ingediend en de procedure loopt op dit moment nog. Daarnaast vindt er overleg plaats met de nutsbedrijven om de woningen tijdig van aansluitingen te kunnen voorzien. De start van de bouw hangt hier van af. Wanneer er meer bekend is over de start bouw worden de omwonenden hierover ingelicht.