Subsidie funderingsproblematiek Woltersum vanaf september aan te vragen bij SNN

De gemeenteraad van Groningen is akkoord gegaan met de subsidieregeling funderingsproblematiek Woltersum. Deze regeling maakt het voor eigenaren van een woning in Woltersum mogelijk om de fundering te laten onderzoeken en als het nodig is deze te laten herstellen of vernieuwen.

Een voorwaarde is wel dat het gaat om een woning die versterkt moet worden in het kader van de aardbevingen. Deze subsidie is vanaf september aan te vragen via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, www.snn.nl.

In opdracht van de gemeente Groningen is er onderzoek gedaan naar funderingen in Woltersum van 13 woningen. Dit was een pilot, met als doel om tot een subsidieregeling te komen. Dat is gelukt!

Waarom deze subsidie

Funderingsschade herstelt de NCG niet en kan ook niet op kosten van het IMG hersteld worden. Helaas kunnen de funderingsproblemen het duurzaam herstellen van de woning in de weg staan. En als dat het geval is, dan leidt dit tot een vertraging bij versterking en schadeherstel. De Gemeente Groningen wil met deze subsidie een oplossing voor deze vastgelopen situatie bieden aan de inwoners van Woltersum.

Waar bestaat de subsidie uit

De subsidie bestaat uit 2 delen. Eigenaren kunnen in eerste instantie gebruik maken van een subsidie om de funderingen te laten onderzoeken. Als uit het onderzoek blijkt dat er iets mis is met de draagkracht van de fundering, dan kunnen bewoners dit laten herstellen. Ook hier kan subsidie voor aangevraagd worden. De subsidie is in totaal:

  • Maximaal € 10.000,- inclusief BTW voor het onderzoek naar de draagkracht van de fundering.
  • Maximaal € 100.000,- inclusief BTW voor het herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de fundering. Of voor de kosten van vervangende nieuwbouw.

Waar werkt de gemeente Groningen nu aan

Op dit moment werkt de gemeente Groningen aan het opstellen van de criteria die van toepassing zijn op het aanvragen en ontvangen van de subsidie. Zodra dit inzichtelijk is, wordt dit gedeeld met inwoners van Woltersum.

Daarnaast is de gemeente Groningen bezig met het opstellen van een stappenplan. Dat is een stappenplan dat bewoners van Woltersum nodig hebben voor de uitvraag bij een bureau dat voor de bewoners de fundering gaat onderzoeken. In dit stappenplan neemt de gemeente de uitkomsten van de pilot mee.

Als laatste wordt er gewerkt door de gemeente aan een bewonersvriendelijke versie van de subsidieverordening en de publicatie hierover op de website van SNN. Hiervoor heeft SNN tijd nodig om het goed op de website te plaatsen.

Deze zorgvuldige voorbereiding kost tijd. En daarom is ervoor gekozen om de subsidie vanaf september open te stellen via de website van SNN. Zodra er vanuit gemeente Groningen meer informatie beschikbaar is, communiceren wij daarover.

Voor de voorwaarden klik hier voor de verordening.