Vragenuurtje versterken en vernieuwen Woltersum 21 april 2021 om 19:00 uur

De NCG en de gemeente Groningen organiseren een digitale informatiebijeenkomst over de versterking en dorpsvernieuwing, speciaal voor de inwoners van Woltersum.

De bijeenkomst is op woensdag 21 april 2021 vanaf 19:00 uur

Wat gebeurt er tijdens de bijeenkomst? 

  • U krijgt informatie over de stand van zaken van de versterking en integrale aanpak Woltersum, ook over onderzoek naar funderingen
  • U krijgt informatie over de dorpsvernieuwing, waaronder het thema wonen en de school
  • U krijgt gelegenheid om vragen te stellen

U kunt de bijeenkomst bijwonen via een livestream op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=f3W8o1KTsv8 

Vooraf en tijdens de digitale bijeenkomst kunt u uw vragen mailen naar: versterkenenvernieuwen@groningen.nl. Ook eventueel technische problemen tijdens de digitale bijeenkomst, kunt u hier per mail melden.