U bent hier

Inrichting openbaar gebied Blinkerdlaan/Ommelanderstraat

Aan de Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan in Ten Boer worden 99 woningen vernieuwd (sloop-nieuwbouwtraject). Deze woningen maken deel uit van 1588 woningen in de gemeenten Midden Groningen, Appingedam, Delfzijl en Groningen ('batch 1588'). De inrichting van het openbaar gebied is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Project inrichting openbaar gebied Blinkerdlaan / Ommelanderstraat
Locatie  Blinkerdlaan / Ommelanderstraat, Ten Boer
Planning    start project: 3e kwartaal 2021;  klaar: eind 2023

 

 

Omschrijving project Inrichting openbaar gebied Blinkerdlaan/Ommelanderstraat

Voor de openbare ruimte aan de Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan stelden we een stedenbouwkundig plan op. Dit plan kwam tot stand op basis van enquêtes, inspraakreacties en doelstellingen uit verschillende programma’s  van de gemeente Groningen. In februari 2022 lieten we bewoners het definitieve ontwerp voor de openbare ruimte in de Ommelanderstraat / Blinkerdlaan zien. Daarna kregen we in maart nog een paar reacties. Die verwerkten we in een nieuwe tekening van het definitief ontwerp.

Enquêtes

Vanaf de start van de herinrichting voor de openbare ruimte aan de Ommelanderstraat /Blinkerdlaan hebben  bewoners meegedacht en meebepaald. In 2021 verstuurden we twee enquêtes naar bewoners in en om de Ommelanderstraat. We wilden weten wat hun wensen waren voor de invulling van het openbaar gebied in hun straat.BLOM-openbaar-gebied-bijeenkomst

 

Bewonersbijeenkomsten

In september 2021 organiseerden we een fysieke bewonersbijeenkomst. We lieten bewoners in hun eigen buurt het definitief ontwerp zien, gebaseerd op de uitkomsten van de enquêtes. De bewonersbijeenkomst is goed bezocht en er kwamen veel persoonlijke reacties bij ons binnen. Deze reacties verwerkten we in het definitieve plan.

Planning

De gemeenteraad heeft in het najaar 2022 het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Na een voorbereidingsperiode is de inrichting van de buitenruimte begin 2023 begonnen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en steeds afgestemd op de oplevering van de vernieuwde woningen. Het meeste werk is afgerond. In het najaar van 2023 worden de laatste zaken afgerond en wordt het groen aangelegd.

Herstel Ommelanderstraat najaar 2023

De Ommelanderstraat in Ten Boer heeft door de sloop/nieuwbouw wat schade opgelopen. De aannemer heeft al het een en ander hersteld. Na de zomer wordt de straat nogmaals gecontroleerd op eventuele verzakkingen zodat de straat nog enkele jaren kan blijven liggen. Met de herinrichting van de straat wordt gewacht totdat de sloop/nieuwbouw van de huizen aan de oneven zijde klaar is.

Als alles volgens plan verloopt, ligt het openbaar gebied er eind 2023 weer netjes bij.

 

Documenten

Heeft u vragen of wilt u contact?

  • Vul het contactformulier in. U hoort zo snel mogelijk van ons!
  • U kunt ook bellen naar 14 050 of mailen naar versterkenenvernieuwen@groningen.nl
  • Kom langs bij ons kantoor aan de A.H. Homanstraat 23 in Ten Boer. We zijn open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Let op! Van 25 juli t/m 12 augustus is het kantoor gesloten.
  • Klik hier voor meer informatie.