U bent hier

Wethouder Roeland van der Schaaf: 'Wat mij raakt, zijn de menselijke drama’s'

De gemeente Groningen lanceert een nieuwe website als informatiekanaal voor het aardbevingsgebied in de gemeente Groningen. Dè website waar informatie over versterking en vernieuwing is te vinden. Wethouder en portefeuillehouder Roeland van der Schaaf is enthousiast.

Een nieuwe website met informatie rondom aardbevingen, is dat nog nodig?

"Het proces waar mensen in het aardbevingsgebied in terecht komen, is een enorme wirwar van instanties, regels en kreten waar ze allemaal wat mee moeten. Het is mijn ambitie om al die afkortingen zoals TCMG, NCG, et cetera uit de huiskamer van onze inwoners te halen. Er is één partij en dat is de gemeente. Die heeft de regie, is het aanspreekpunt, en onderhoudt al die contacten. Dat is mijn ideaal, daar wil ik naar toe. Maar helaas, zover zijn we nog niet."

Geraakt

"Wat mij het meest raakt, is dat mensen door al deze ellende de grip op hun eigen leven zijn kwijtgeraakt. Er zitten scheuren in de huizen, maar er zitten ook ‘scheuren’ in de mensen. Die scheuren zijn nog veel erger. Als je je niet veilig voelt in je eigen huis, dan ontstaat er angst. Als je je in de steek gelaten voelt door je eigen overheid, dan ontstaat er frustratie èn erger."

Wethouder Roeland van der Schaaf"Jarenlang heeft de overheid ontzettend veel geld verdiend aan Groningen. Als je dat afzet tegen de opbrengsten, dan moet het herstel goed te organiseren zijn. Maar we hebben het apparaat zo ingewikkeld gemaakt dat er een groep mensen is die aan aardbevingen verdient en de mensen die het nodig hebben….hun huis wordt niet versterkt. De overheid heeft de ramp groter gemaakt en dat veroorzaakt drama’s: gezinnen en huwelijken die ontwricht raken, mensen die in angst leven. Het veroorzaakt burn-outs die op hun beurt weer ontslagen tot gevolg hebben. Dat raakt me het allermeest."

"Nu we als gemeente de regierol naar ons toetrekken, moeten we ook helder en inzichtelijk zijn. Daar hoort in elk geval bij dat we op de website onze eigen informatie en mogelijkheden helder en makkelijk toegankelijk maken. Ik vind dat communicatie-element een essentieel onderdeel van de bredere aanpak die wij voorstaan. Ik ben dus heel blij met deze website."

Welke hulp kan de gemeente bieden bij versterken en vernieuwen?

"De gemeente heeft de regie gekregen over de versterking, omdat de gemeente als geen ander weet wat er leeft. Èn de gemeente kan integraal en gebiedsgericht werken. Wij willen dat onze inwoners zo goed mogelijk worden geholpen. Ik zie dat als een opdracht. We zijn door allerlei factoren nog onvoldoende in staat om die rol waar te maken en onze inwoners te bieden waar ze recht op hebben. Wat we wel kunnen doen, is een luisterend oor bieden. We kunnen namens de inwoners richting de NCG of het Rijk zaken onder de aandacht brengen, druk uitoefenen, processen aan elkaar knopen. We kunnen ervoor zorgen dat versterking meer is dan een versterkt huis. We kunnen er ook voor zorgen dat het een proces voor dorpsvernieuwing wordt. En dat doén we ook!"

Uniek

"Wat in Nederland gebeurt is uniek. Zelfs voor een grote gemeente als Groningen die heel veel ervaring heeft op het gebied van wijk- en stadsvernieuwing. Het aardbevingsdossier is voor iedereen nieuw, ook voor ons. Ik denk dat wij het beter kunnen dan het Rijk, ik denk ook dat wij het beter doén dan het Rijk. Maar het gaat nog niet goed genoeg. Dat is best lastig, ook voor onze medewerkers."

Sterk maken

"Het college maakt zich sterk voor de inwoners. Er is elke maand overleg met ‘Den Haag’, meestal op bestuurlijk niveau, maar ook hoog ambtelijk. Het contact is heel intensief. Ze doen in Den Haag niet altijd de juiste dingen, maar je kunt niet zeggen dat ze hier niet willen zijn of niet in gesprek willen. De manier waarop wij ons hard maken, is dat wij duidelijk maken wat er verkeerd gaat. We zijn heel indringend in gesprek met de minister om te kijken of we die hele versterkingsoperatie kunnen verbeteren. Daar hoort geld bij en bevoegdheden, en wij doen ons best dat voor elkaar te krijgen. Maar ook praktische problemen van individuele inwoners brengen we naar Den Haag."

Perspectief

"We willen als gemeente niet alleen dat huizen worden versterkt, we willen dorpen ook perspectief geven; de dorpsvernieuwing. Ik vind het echt fantastisch om te zien dat mensen die al zoveel ellende voor hun kiezen hebben gehad, toch positieve energie stoppen in de vernieuwing. Dat ze vooruit kijken. Ik zie veel mensen die ondanks alles veel mooie dingen doen voor hun dorp. Dat vind ik zó mooi om mee te maken!"

door Ina Klompmakers