What are you looking for?
Loading

Architect aan Zet (Aaz)

Architect aan Zet (AaZ) is een manier om vergunningsvrij bouwen en verbouwen binnen de versterkingsopgave mogelijk te maken. Het doel is om ver- of nieuwbouwinitiatieven sneller en gemakkelijker te realiseren. Het aanvragen van een vergunning is niet meer nodig als een gecertificeerd architect wordt ingeschakeld en verantwoordelijk is van begin tot eind. 

Let op: Momenteel zit Architect aan Zet nog in de pilotfase. Dit betekent dat op dit moment nog wel een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden en leges betaald moeten worden. Vergunningen worden gegeven op basis van vertrouwen en onder supervisie van de bouwmeester versterking. 

In het aardbevingsgebied moeten veel woningen gebouwd en verbouwd worden. Om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt doen marktpartijen aan kwaliteitszorg. Daarnaast moet ook een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Dat is een dubbele toetsing en vaak vertraagt dit de bouw. De gemeente wil nu de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van projecten direct bij gecertificeerde architecten leggen. Wanneer u gebruik maakt van een gecertificeerde architect, hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen en ook geen leges (kosten) te betalen. 

Daarnaast merken wij in de versterking dat de huidige ontwerpen die momenteel ingediend worden, niet altijd voldoen aan de kwaliteits- en/of welstandseisen van de gemeente. Hierdoor ontstaan faalkosten en duurt het proces onnodig lang. Met Architect aan Zet ondervangen wij deze faalkosten en lange procedure tijd door direct ontwerpkracht toe te voegen. Dit zorgt voor een beter fit tussen bewonerswensen en gemeentelijke eisen. 

Het gaat om ver- of nieuwbouwprojecten die binnen het bestemmingsplan passen én die een laag ruimtelijk en bouwtechnisch risicoprofiel hebben. Wilt u weten of uw plan aan bovengenoemde punten voldoet? Neem dan contact op met versterkenenvernieuwen@groningen.nl Let op: Past het bouwproject niet binnen het geldende bestemmingsplan? Neem dan contact op met de gemeente voor een eventuele maatwerkoplossing.  

In samenspraak met de Bouwmeester versterken bepalen wij aan de hand van een aantal criteria of een project voldoet aan de eisen om deel te nemen aan architect aan zet. Mocht u hierover twijfelen, neem dan gerust contact met ons op via versterkenenvernieuwen@groningen.nl

Uw huis moet versterkt, of zelfs opnieuw gebouwd worden. U kiest hiervoor een gecertificeerde architect uit de lijst. Wanneer u heeft besloten dat deze architect de opdracht gaat uitvoeren, meldt de architect de bouwactiviteit aan voor Architect aan Zet. Dit kan door een e-mail te sturen naar versterkenenvernieuwen@groningen.nl. U verstrekt aan de gecertificeerde architect een volledige opdracht. Dat betekent voor de gehele looptijd van het project: van planvorming tot en met de eindoplevering.

Uw projectleider en/of bewonersbegeleider van de NCG kunt u adviseren bij de keuze om eventueel voor architect aan zet te kiezen. Ook kunt u vrijblijvend een afspraak aanvragen met de Bouwmeester versterking Dianne Maas. Tenslotte zijn er nog mogelijkheden om onafhankelijk advies te krijgen, hiervoor kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon van de NCG. 

U kunt alleen meedoen aan Architect aan Zet als u gecertificeerd bent. Heeft u interesse om gecertificeerd architect te worden? Lees dan de voorwaarden hieronder voordat u zich aanmeldt.
De architect moet gecertificeerd zijn. Dat betekent dat de architect minimaal vijf jaar staat ingeschreven in het Architectenregister en aantoonbaar vijf of meer projecten heeft gerealiseerd zoals bedoeld binnen Architect aan Zet. Hierbij gaat het om verschillende typen projecten waarbij de complexiteit van de diverse onderdelen van ontwerp tot realisatie aan bod zijn gekomen. Daarnaast moet de architect de Architect aan Zet opleiding hebben gevolgd die door de gemeente wordt verzorgd. 
Voldoet u aan de voorwaarden? Stuur dan een e-mail met uw naam, het bureau waar u voor werkt en uw telefoonnummer naar versterkenenvernieuwen@groningen.nl

Binnenkort – na de pilot - volgt hierover meer informatie. 

Bent u al gecertificeerd als Architect aan Zet architect en heeft u een project dat voldoet aan de voorwaarden van Architect aan Zet? Meld uw project dan via versterkenenvernieuwen@groningen.nl

Wie betaalt de kosten van de architect?

De opdrachtgever betaalt de architect zelf. Vaak kunnen deze kosten betaald worden vanuit het versterkingsbudget van de bewoner. In dit versterkingsbudget zijn advieskosten opgenomen, hieruit kan de architect ook betaald worden. 
In de pilot fase worden de extra werkzaamheden die de architect binnen Architect aan Zet moet uitvoeren (o.a. voor het toetsen en onderbouwen van zijn eigen plannen) door de gemeente betaald.

Ik ben al gestart met de versterking van mijn woning, kan ik nog mee doen met Architect aan Zet?

Dit  is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Mail ons om de mogelijkheden te bespreken via versterkenenvernieuwen@groningen.nl.

De architect met wie ik wel werken staat niet op de lijst. Wat nu?

Graag komen wij in contact met uw architect. Wij bekijken samen wat de mogelijkheden zijn. U kunt ons bereiken via: versterkenenvernieuwen@groningen.nl.