U bent hier

Van

Tot

Nieuws

Startschot nieuwbouw Blinkerdlaan/Ommelanderstraat

Inge Jongeman geeft startschot nieuwbouw BOM PlegtVos

Wethouder Inge Jongman (Versterken en Herstel) gaf dinsdag 20 september het startschot voor de nieuwbouw van 60 woningen aan de Blinkerdlaan en de Ommelanderstraat in Ten Boer (aannemer Plegt-Vos). In aanwezigheid van de toekomstige bewoners plaatste de wethouder een houtskeletelement. De planning is dat de huizen volgend jaar zomer opgeleverd worden. Lees hier het hele bericht.

Nieuwe wethouder Versterking bezoekt dorpen

Inge JongmanInge Jongman is de nieuwe wethouder voor de Versterking in het aardbevingsgebied van de gemeente Groningen. Inge Jongman kent de dorpen goed. In het vorige college was zij namelijk dorpswethouder Ten Boer en omgeving. Een rol die zij ook in het nieuwe college heeft.

IMG: Aanvullende vaste vergoeding na afwijzing

Groningers die in het verleden geen of een geringe schadevergoeding kregen, gaat het IMG de keuze bieden om dit aan te vullen tot een vaste vergoeding van 5.000 euro. Het gaat om adressen waar de vaste vergoeding eerder nog niet mogelijk was. Het IMG wil hiermee de verschillen verkleinen die in de schadeafhandeling kunnen zijn ontstaan.

Lees hier het bericht op de website van IMG.

Zienswijze vaststellingsbesluit Gaswinning: indienen kan nog tot en met 5 augustus

Eind juni werd het Ontwerp-vaststellingsbesluit Gaswinning Groningenveld 2022-2023 bekend gemaakt. Hierin staat hoeveel gas de NAM gaat winnen uit het Groningenveld in het gasjaar 2022-2023.  In september 2022 neemt het kabinet hier een besluit over. Van 25 juni tot en met vrijdag 5 augustus 2022 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerp-vaststellingsbesluit. Lees hier het hele bericht.

Nieuwe gezichten team Ten Post Gemeente Groningen

Harold van Emst

Er zijn een aantal wisselingen binnen team Ten Post van Versterken en Vernieuwen. Gebiedsregisseur Radboud Reuvekamp gaat verhuizen naar het zuiden van het land en verplaatst daarmee ook zijn werkterrein: “De afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier gewerkt aan een versterkt en vernieuwd Ten Post. We hebben behoorlijke stappen gemaakt en ik heb er vertrouwen in dat mijn opvolger met volle vaart zal werken aan de toekomst van Ten Post. Ik wens jullie een super Ten Post toe.” Radboud wordt opgevolgd door Harold van Emst.

De vogels zijn gevlogen!

De vogels zijn gevlogen, het dak kan eraf! Dat bericht kregen we op 11 juli. Het ging om (beschermde) huismussen die broedden onder de dakpannen van de huizen aan de Blinkerdlaan in Ten Boer. Pas toen de nesten leeg waren, konden we door met de werkzaamheden. Hoe zit dat? Lees het hier.

Update over versterking in Groningen-stad

Groningen-stad-huis

In het lokaal programma van aanpak van de gemeente Groningen staan ruim 2600 adressen die in de stad liggen. Bij deze adressen moet gecontroleerd worden of de huizen mogelijk risico lopen bij aardbevingen. Hiervan zijn ruim 1500 adressen van particuliere eigenaren, de overige adressen zijn van woningcorporaties. Eind 2021 begon Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met de opname van deze adressen. Hoe staat het met de versterking in Groningen-stad? Lees hier de update.

Start regeling immateriële schade minderjarigen begin 2023

De uitvoering van de regeling voor immateriële schade bij minderjarigen start niet deze zomer, maar in het eerste kwartaal van 2023. Het IMG heeft besloten eerst de huidige schaderegelingen verder te ontwikkelen. Dat legt een groot beslag op de beschikbare ICT’ers. Voor de meest schrijnende situaties bij minderjarigen is het al wel mogelijk een aanvraag te doen. Lees hier het hele bericht op de website van IMG.

Overgangsperiode Waardedalingsregeling tot 1 januari 2023

Te/koop/IMG/waardedaling/7/juli

De Waardedalingsregeling wordt per 1 januari 2023 aangepast naar de geactualiseerde methode. Er komt daarmee een ruime overgangsperiode. Het stelt iedereen in de gelegenheid een aanvraag te doen onder de voorwaarden van de huidige methode. Lees hier het hele bericht.