U bent hier

Van

Tot

Nieuws

Feestje bij bouw Ommelanderstraat!

Feestje 30 maart Ommelanderstraat

De start van de bouw is niet gevierd vanwege corona, maar woensdag 30 maart 2022 was er dan toch een feestje in de Ommelanderstraat. Bewoner Jaap Faber en wethouder Roeland van der Schaaf plaatsten samen een houtskeletelement voor een van de woningen van het eerste blok van 5 woningen. Lees hier het hele bericht.

Oplevering 1e versterkte woning Winneweer

1e versterkte huis in Winneweer 25 maart 2022

De eerste versterkte woning in Winneweer is vrijdag 25 maart 2022 opgeleverd! Bij het opgeleverde huis luisterden de bewoners, het echtpaar Angenent, naar korte toespraken van wethouder Roeland van der Schaaf en Nina Nomden, directielid van Geveke. Daarna ging het gezelschap terug naar de tijdelijke huisvestingslocatie voor een kop koffie. Lees hier het hele bericht.

Groningen maakt geen bezwaar tegen ombouw gasopslag Grijpskerk

De Groningse overheden maken geen bezwaar tegen de ombouw van de gasopslag bij Grijpskerk. De gasopslag voorziet nu nog in de opslag van hoogcalorisch gas. Het ombouwen van de opslag naar laagcalorisch gas is een belangrijke voorwaarde voor het eerder kunnen stoppen van de gaswinning en het sluiten van het Groningenveld. Lees hier het hele bericht.

Aanmelden Koopinstrument NCG gestart

huis-verkopen

Vanaf 14 maart 2022 kunnen huiseigenaren zich aanmelden voor het Koopinstrument van NCG. Het Koopinstrument helpt huiseigenaren die moeite hebben om hun huis te verkopen. Aanmelden kan vanaf maandag 14 maart 2022 tot en met zondag 10 april 2022.

Versterking cbs De Til van start

christelijke basisschool De Til Thesinge

De versterking van Christelijke Basisschool (CBS) de Til in Thesinge gaat van start. Aannemer Paas bv gaat de school versterken én voert het toekomstpakket uit. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vertelt er meer over in deze nieuwsbrief. De verwachting is dat de kinderen vanaf het schooljaar 2022/2023 in een veilige en gerenoveerde school in Thesinge naar school kunnen. 

Update derde ronde subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (€10.000-subsidie)'

Waar knapt jouw huis van op?

Er komt een nieuwe, derde aanvraagronde voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van €10.000,-. Voor alle particuliere woningeigenaren is voldoende geld beschikbaar. Het is begrijpelijk dat iedereen die voor deze subsidie in aanmerking komt, graag snel duidelijkheid wil. Het SNN en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zetten zich in voor een voorspoedige en zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. Dat betekent dat medio mei bekend wordt vanaf wanneer de subsidie exact weer aangevraagd kan worden. Voorop staat: de subsidie gaat vóór de zomervakantie van Noord-Nederland geleidelijk open. Iedereen die in aanmerking komt heeft dan voldoende tijd om een aanvraag in te dienen. Kijk voor meer informatie op de website van het SNN: www.snn.nl/vvg10000.

Gemeenteraad akkoord met verhogen maximumbedrag subsidie aanpak funderingen Woltersum

Woltersum school en kerk

De gemeenteraad van Groningen ging op 16 februari akkoord met het voorstel van het college van B&W om het maximumbedrag voor de funderingssubsidie in Woltersum te verhogen van 100.000 euro incl. btw naar 150.000 euro incl. btw. In sommige gevallen blijkt 100.000 euro namelijk niet genoeg voor herstel van funderingsschade. Dat gaat dan bijvoorbeeld om woningen zonder kruipruimte of om huizen die groter zijn dan gemiddeld. Lees hier meer.

Voorkeur bewoners voor tijdelijke huisvesting Woltersum aan Eemskanaal NZ

Perceelgrenzen locatie C

Bewoners van Woltersum hebben hun voorkeur uitgesproken voor tijdelijke huisvesting langs Eemskanaal NZ. Ze konden tussen 17 en 27 januari aangeven welke van 3 voorgestelde locaties hun voorkeur had. Een duidelijke meerderheid koos voor locatie C: Eemskanaal NZ, achter Kollerijweg 4. Lees hier het hele bericht.