U bent hier

Van

Tot

Nieuws

De gemeenteraad luistert

Onlangs waren er dorpsgesprekken in Ten Boer, Ten Post en Woltersum. Van de bijeenkomsten is een impressie gemaakt.

Nieuwbouw aan de Fazanthof begonnen

Op zeer drassige grond aan de Fazanthof in Ten Boer is begonnen met de bouw van dertig nieuwe woningen. Ze komen op de plek van de huizen die in augustus zijn gesloopt in verband met de aardbevingsproblemen.

Nieuwe kabels en leidingen in de Nije Buurt

In de Nije Buurt in Ten Post wordt hard gewerkt aan het versterken of slopen en nieuw bouwen van woningen, om deze beter bestand te maken tegen aardbevingen. Hiervoor worden nieuwe hoofdleidingen en kabels gelegd voor water, elektriciteit, televisie, internet en telefoon.

Nieuwe Jongerenclub in Woltersum

Naar aanleiding van een geslaagde inspraakavond in september, is er in oktober weer een jongerenclub van start gegaan in Woltersum.

Bijzondere subsidie voor kleine bedrijven

Het Nationaal Programma Groningen heeft een subsidieregeling met de naam Impulsloket. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor kleinschalige ondernemingen met een maximale omzet van
€ 20.000,- per jaar.

Scholen in Ten Boer doen stoelendans

Door de verhuizing van de basisscholen de Fontein en de Huifkar naar het Kindcentrum zijn de twee schoolgebouwen leeg komen te staan. Voor beide locaties geldt dat de gemeente plannen gaat maken voor herontwikkeling.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden over afspraken tussen de regio Groningen en het Rijk.