U bent hier

Van

Tot

Nieuws

Even voorstellen: dorpscoach aardbevingen voor kinderen

De aardbevingscoaches van WIJ Ten Boer kunnen helpen bij problemen op emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied door de aardbevingen. Ze luisteren en helpen bij het vinden van oplossingen. Samen met u zoeken ze naar antwoorden en, als dat nodig is, naar hulp. Sinds kort hebben dorpscoaches Jodi Kremer en Melanie Postma er een collega bij: Anneke Koops-Kruijer. Anneke heeft als aandachtsgebied kinderen. Tot en met mei 22023 werkt daarnaast ook Liesbeth Weusten als kinder- en opbouwwerker bij WIJ Ten Boer. Lees hier het hele bericht.

Duurzaam Ten Post weer stap dichterbij met gratis energiescan

Bijeenkomst Ten Post Duurzaam 18-01-2023

De thematafel Duurzaamheid in Ten Post en Wittewierum wil inwoners samen met de gemeente Groningen helpen om hun woning te verduurzamen. De plannen zijn 18 januari jongstleden gedeeld tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis. Meer dan 110 inwoners trotseerden wind en regen om erbij te zijn. Een uitgebreid verslag volgt binnenkort. Los van alle plannen biedt gemeente Groningen inwoners van ruim 200 huizen in Ten Post een gratis energieadvies aan. Lees hier het hele bericht. 

Harold van Emst gebiedsregisseur Ten Boer

Per 1 januari 2023 heeft Ten Boer een nieuwe gebiedsregisseur: Harold van Emst. “Als gebiedsregisseur ben je verantwoordelijk voor de versterkingsopgave in het gebied op adresniveau. Daarnaast stuur je projecten aan in het kader van het Nationaal Programma Groningen (NPG) in het gebied en houd je overzicht over wat er speelt in het gebied zodat we integraal kunnen werken aan onze einddoelen’, aldus Harold. Lees hier het hele bericht.

Kenniscafé Visies op Veiligheid

Kenniscafé Visies op veiligheid .jpg

Op donderdag 2 februari van 15.00-18.00 uur organiseert Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen een kenniscafé met als thema: Visies op veiligheid. Wat betekent dit voor de regio, woningen en bewoners? De versterkingsoperatie is primair gericht op het herstellen van de fysieke veiligheid van woningen. Steeds vaker wordt opgemerkt dat dit veiligheidsbegrip te beperkt is omdat het bijvoorbeeld niet aansluit bij de ervaringen van bewoners. Hoe verhouden verschillende visies op veiligheid zich tot elkaar? En hoe kunnen deze visies beter samengebracht worden? Locatie: Ons Dorpshuis, Abt Emopad 8 in Westeremden.

Lees hier het hele bericht.

Versterking stad Groningen: veel adressen veilig verklaard maar ook extra onderzoek nodig

Wijk-van-Starkerborg-drone.jpg

Deze week krijgen 320 huiseigenaren in de stad Groningen, die in de versterkingsaanpak zitten, een brief van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In deze brief staat dat extra onderzoek nodig is bij hun huis. De informatie uit de eerdere opname is niet voldoende om te bepalen of de woning veilig genoeg is bij een (zware) aardbeving. Er is ook een deel van de adressen waar nog geen opname is geweest. Deze (extra) opname en beoordeling gebeuren in 2023. Naar verwachting zijn de meeste huizen in de stad veilig een is weinig versterking nodig. Lees hier het hele bericht.

Woonzorgcentrum De Lindenhof in Ten Boer versterkt

Lindenhof-oplevering-15dec

Met het overhandigen van de sleutel is de versterking van woonzorgcentrum De Lindenhof, onderdeel van locatie Bloemhof in Ten Boer, afgerond. Een bijzonder moment voor de gemeente Groningen, eigenaar Woonzorg Nederland, huurder Zorggroep Groningen en Nationaal Coördinator Groningen. Het pand is namelijk het eerste zorgcomplex binnen de gemeente Groningen dat is versterkt. Lees hier het hele bericht van NCG.

Gemeenteraad begint weer met ‘Gast van de Raad’ en nodigt inwoners gebied Ten Boer uit

Gast-van-de-raad

De gemeenteraad van Groningen begint weer met ‘Gast van de Raad’. Inwoners wonen dan een raadsvergadering bij. Voorafgaand aan deze vergadering en in de eetpauze kunnen zij met raadsleden in gesprek. De eerstvolgende ‘Gast van de Raad’ is woensdag 21 december. De gemeenteraad nodigt hiervoor in het bijzonder inwoners van de oude gemeente Ten Boer uit. Lees hier het hele bericht.

Goede opkomst tijdens inloopdag herinrichting Nije Buurt - Ten Post

Op woensdag 30 november jl. was er een inloopdag over de herontwikkeling van de Nije Buurt in dorpshuis ’t Holt. Inwoners konden de plannen bekijken voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Nije Buurt. Meer dan 50 inwoners kwamen langs.

Financiële steun vanuit pilot voor maatwerk van Agroprogramma toegekend aan acht agrariërs uit bevingsgebied

logo-agroprogramma

Het college van de provincie Groningen heeft in het kader van een pilot voor maatwerk van het Agroprogramma financiële steun toegekend aan acht agrariërs uit het aardbevingsgebied. Op basis van de pilot werkt het Agroprogramma uit op welke wijze ook andere agrarische ondernemers met vergelijkbare problematiek geholpen kunnen worden door middel van een maatwerkaanpak. Het Agroprogramma wordt gefinancierd door het Rijk. Lees hier meer.