U bent hier

Team Versterken en vernieuwen

Het team Versterken en Vernieuwen van de gemeente Groningen zet zich in voor een leefbare, gezonde en veilige toekomst van de dorpen en wijken. De gemeente Groningen is opdrachtgever van de NCG. Gemeente en NCG maken ieder jaar een plan voor de versterking op dorpsniveau. Daarnaast investeert de gemeente flink in dorpsvernieuwing.

Heeft u vragen?

Vul dan het contactformulier in. Dit doet u met uw DigiD. Zo kunnen we uw vraag registreren. U krijgt direct een ontvangstbevestiging en een zaaknummer per e-mail. Het zaaknummer kunt u gebruiken als u met ons mailt of belt. Via het contactformulier kunt u ook in contact komen met onze medewerkers in de dorpen. Mailen kan ook. Stuur uw vraag naar versterkenenvernieuwen@groningen.nl

Bezoekadres Versterken & Vernieuwen en NCG in Ten Boer

Het team Versterken & Vernieuwen van gemeente Groningen en het versterkingspunt van NCG vindt u in het voormalige pand van basisschool De Fontein aan de A.H. Homanstraat 23 in Ten Boer. Iedere eerste dinsdag van de maand zijn er ook medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Groningen aanwezig.

Heeft u vragen voor de gemeente? Tijdens kantooruren kunt u altijd langskomen. Wilt u zeker weten dat er iemand is die uw vraag kan beantwoorden? Maak dan eerst een afspraak via versterkenenvernieuwen@groningen.nl.

Heeft u vragen voor NCG? Neem contact op met uw bewonersbegeleider om een afspraak te maken. Heeft u geen bewonersbegeleider? Bel dan met het centrale telefoonnummer van NCG: 088-0414477. NCG is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot en met 17.00 uur.
Meer informatie vindt u op de website van NCG.

Team Versterken en Vernieuwen

Een deel van ons team werkt aan de versterking, een ander deel aan dorpsvernieuwing. Uiteraard is er veel onderling overleg en afstemming.

  • Programmamanager: Diana Feringa
  • Gebiedsregisseurs: Rens Riechelman (Ten Boer), Harold van Emst (Ten Post), Karin Tersmette (Woltersum), Jannes Talens (Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Thesinge, Winneweer, Wittewierum)
  • Projectleider Groningen-Oost: Hilde Gerlofs
  • Gebiedsmanager Gebied Ten Boer: Eric Mooij
  • Communicatie: Margreet Bennink

Contact