U bent hier

Team Versterken en vernieuwen

Het team Versterken en Vernieuwen van de gemeente Groningen zet zich in voor een leefbare, gezonde en veilige toekomst van de dorpen en wijken. De gemeente Groningen is opdrachtgever van de NCG. Gemeente en NCG maken ieder jaar een plan voor de versterking op dorpsniveau. Daarnaast investeert de gemeente flink in dorpsvernieuwing.

Team Versterken en Vernieuwen

Een deel van ons team werkt aan de versterking, een ander deel aan dorpsvernieuwing. Uiteraard is er veel onderling overleg en afstemming.

  • Programmamanager: Henk Bakker
  • Gebiedsregisseurs: Harold van Emst (Ten Post en Ten Boer), Karin Tersmette (Woltersum), Jannes Talens (Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Thesinge, Winneweer, Wittewierum)
  • Projectleider Groningen-Oost: Hilde Gerlofs
  • Gebiedsmanager Gebied Ten Boer: Eric Mooij
  • Communicatie: Margreet Bennink

Heeft u vragen of wilt u contact met ons?

Klik hier voor ons bezoekadres en andere contactgegevens.